Yerli ile yabancı arasındaki fark kalktı

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' kabul edildi

Yerli ile yabancı arasındaki fark kalktı

Ücretli yüzde 35’lik dilimde

‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarıyla, Gelir Vergisi dilimleri ve vergi oranları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35’lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27’lik dilimin üst sınırı 50 bin TL’den 76 bin 200 TL’ye çıkarılıyor. Böylece üst gelir grubundaki ücretlilere 2 bin 100 TL’ye kadar vergi iadesi yapılacak.

Vergi indirimi sıfırlandı

Tasarıyla yatırım fonları dahil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için yapılacak vergi indirimi yüzde 0 (sıfır) olarak yeniden belirlendi. Böylece daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırıldı. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanılmaya devam edilecek. İndirim yapılacak tutar, kazancın tutarının yüzde 25’ini aşamayacak.

Usulsüzlük cezası

770 bin lira Tasarıya göre, Tebligat Kanunu’nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla, elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.

Vergi incelemeleri yeni esaslara bağlanacak. Özel usulsüzlük cezasının üst sınırı 770 bin lira olacak. Kanunlar ile verilen yetkiler çerçevesinde Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devri talep edilen taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kalması halinde, bu taşınmazların TOKİ’ye devir talebi öncelikli olacak.