Yükseköğretimde değişim zamanı

Salı, 29 Haziran 2010 - 05:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hazırladığı kanun taslağıyla yükseköğretimde köklü değişikliklere gittiğini gösterdi. Taslağa göre üniversiteden atılmaya son verilirken, başarısız olanlar için daha fazla katkı payı (harç) ödeyerek üniversiteye devam hakkı sağlanıyor. Yasada belirtilen sürelerde mezun olamayanlar öğrenimlerine devam edebilecek ancak bu öğrenciler ders ve sınavlara katılma dışında öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamayacaklar. Hatta aynı bölümde bir derse üçüncü kez kayıt yaptıran öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri katkı payı, o program için belirlenen katkı miktarının yüzde 100 fazlası olacak. Yeni kanun başarıyı da ödüllendirecek. Başarısıyla yüzde 10’a giren birinci ve kinci öğretim öğrencileri daha az harç ödeyecek.

Taslağa göre vakıf üniversitelerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek sayıda devlet burslusu öğrenci okutulabilecek. Vakıf üniversitelerine yıllık olarak yapılan devlet yardımı kaldırılacak. Onun yerine vakıf üniversitesi öğrencisine verilecek devlet bursu getirilecek. Öğrenciye verilecek devlet bursu, üniversite değiştirse de öğrenciye verilecek burs devam edecek. Devlet burslusu olarak vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden o yıl için Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ikinci öğretim katkı payının dışında her ne isimle olursa olsun başka bir öğrenim ücreti alınamayacak.

Üniversitelerde ‘part time’ olarak çalışan ve yasal mevzuat bulunmadığı için yakınmalara yol açan öğrencilerin hakları da yasal düzenlemeyle koruma altına alınıyor. Üniversiteler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) tarafından burs verilen veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik tanıyarak, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde öğrenci çalıştırabilecek. Harç miktarları mevcut düzenlemede olduğu gibi yine Bakanlar Kurulu’nca saptanacak. Harç miktarları her yıl en geç haziran ayı sonuna kadar tespit edilmiş olacak.

Taslağa göre öğretim elemanları için ‘akademik faaliyet ödeneği’ adı altında bir düzenlemeye gidilecek. Bu ödenek, öğretim elemanları için 100 puan üzerinden verilecek yıllık akademik faaliyet puanına göre belirlenecek. Her puan için bir para miktarı belirlenecek ve bu miktar öğretim elemanının maaşına yansıtılacak. Özellikle bu maddenin öğretim üyelerinin bilimsel faaliyette bulunma motivasyonunu artıracağına inanıyorum. Aslında taslağın tamamı, yükseköğretim kurumlarını olumlu etkileyecek.