Dede adına tescilli ise iş kolay

15 Şubat 2015, Pazar 05:00
AA

Annemin babası 1997’de sahibi bulunduğu binayı noterden komşusuna satmış. Bu kişi de aynı yılda bu binayı dedemin oğluna, yani dayıma satıyor. Bu yıla kadar da dayım binayı kullandı. Dedem 2001 yılında vefat etti. Annemler binanın kendilerine miras kaldığını ileri sürüp haklarını istediğinde tapunun kendilerine ait olduğunu söyleyip buna yanaşmadılar. Burada mal kaçırma var mıdır?  U.G.

Olaydaki anlatıma göre dede, komşuya binayı satmamış, zira noterde satış olmaz. Noterde satış olmayınca malik komşu değil, malik dede. Geleyim komşunun dayıya satışına. Bir kimsenin gayrimenkulünü satabilmesi için önce ona malik olması lazım. Malik olmayan biri tapuya gittiğinde onunla ilgili hiçbir işlem yapamaz, tapu müdürü bu işlemi yapmaz.

[[HAFTAYA]]

Demek ki komşu dayıya da satmamış. Belki aralarında bir sözleşme yaptılar ama bunu görmeden niteliği hakkında görüş bildiremiyorum. Dedenin, komşuya tapuda satış yapmamış olacağının bir göstergesi de şu olabilir: Amaç dolaylı yoldan dayıya mal bırakmak ise aynı yıl içinde iki defa tapu harcı ödemek pek akıllıca değil. Şayet durum bu ise bina halen dedenin üzerinde kayıtlı ve tüm evlatları mirasçı. Veraset ilamı alarak tapuda mirasçılar adına tescil ettirebilirler. Ancak bilmediğimiz bir şekilde tapuda dayı adına tescil olundu ise bu halde tescil nedenine bakmak lazım. Bağış mı yapılmış satış mı yapılmış? Her ikisinin mevcut olduğu durumda bir dava konusu olabilir ama davanın şekli ve talep edilecek sonuç değişir. Bu nedenle tapu kaydı bilinmeden size yine bir öneride bulunmam hatalı olur. Netice olarak bence ilk iş olarak tapuda kimin adına kayıtlı olduğunun, şayet dayı adına kayıtlı ise ne suretle dayı adına tescil olunduğunun öğrenilmesi ve buna göre davranılması gerekmektedir. Tabii anneniz için en elverişlisi, binanın halen dedeniz adına tescilli olması halidir.