Ölümden sonra muayene mantıklı mı?

02 Kasım 2013, Cumartesi 05:00
AA

2011’de bir arsa satın aldık. Arsayı bize arsa malikinin kızı ve damadı vekaleten sattı. Derken arsa maliki ölmüş, şimdi diğer çocukları bize karşı dava açıp tapu iptali talep ediyorlar. Satış tarihinde babalarının yaşlı olup akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ediyorlar. Oysa vekaletnamenin ekinde doktor raporu var, “Akli dengesi yerinde” diyor. Sonra satış bedelinden kendilerine hak verilmediğini söylüyorlar. Böyle bir dava ile banka hesabına bedelini yatırarak aldığımız arsa elimizden gider mi?  K.S.

Doğrusu bakılmakta olan bir davanın sonucu hakkında fikir beyan etmiyorum, bunu biliyorsunuz. Ancak size iki tane haberim var, biri iyi, biri kötü. Birincisi yani iyisi. Satış bedelinden hisse almadıklarını iddia eden evlatların bu iddiasına itibar edilmez. Zira baba hayatta iken yapılan satışta parayı babaları almıştır.

[[HAFTAYA]]

Bunu çocuklarına ister verir isterse vermez. Bu kendi aralarındaki bir husus. İkincisi kötü. Madem ki baba yaşlıydı, madem ki akli dengesinin yerinde olmadığı iddia olunuyor, bu hallerde mahkemeler, elde doktor raporu olsa bile ya bir kamu hastanesinden heyet raporu veya adli tıptan inceleme isteyebiliyor. Elde, yaşlı adam hayattayken alınmış bir doktor raporu varken ölümden sonra muayenesinin manasını anlamış değilim ama ne yazık ki böyle...