Vekalet standart değil

24 Temmuz 2017, Pazartesi 05:00
AA
Eşime ait bir daire bulunan bina kentsel dönüşüm amacı ile müteahhide verilmişti. Müteahhit binayı yıktı inşaata başladı ama eşim bu arada vefat etti. Bu durumda ben çocuklarımla tapuya gidip eşime ait hisseyi adamıza tescil ettirmeli miyim? Müteahhide mirasçılar olarak düzenleme şeklinde vekaletname verdik. Ama vekaletname o kadar uzun ki içinde yok yok. Bu vekaletnameler böyle standart mıdır? ● H.Y.

Eşiniz vefat ettiğinde onun mirasçıları olarak siz ve çocuklarınız, eşinizden kalan mallara sahip oldunuz. Menkul mallar sizin aranızda bölüştürülebilir veya aranızda anlaştığınız şekilde tasarruf edilebilir ancak gayrimenkullerin tapuda adınıza tescilinin yapılması lazım. Zira şu anda gayrimenkul arsa vasfında ve siz eşinizin vefatı ile arsada hisse sahibi oldunuz.

Şu anda maliksiniz ama hukuki işlemlerin yapılabilmesi için tapu tescili şart. Çocuklarınızla birlikte tapuya tescil için veraset ilamı ibrazı ile yapacaksınız. Basit bir işlem ancak kat irtifakına veya kat mülkiyetine geçerken adınıza bağımsız bölüm tescili için bu gerekli.

★ ★ ★

Müteahhide verilen vekaletnameye gelince. Böyle bir standart yani mecburi hükümleri olan vekaletname metni yok. Vekalet veren olaydaki ihtiyaca göre karşısındakini vekil tayin eder. Sınırlı vekaletnameler olabilir, vekalet veren bunu notere beyan eder, noter bu beyana göre vekaletnameye yetki koyar. Ancak müteahhitler hem inşaat sırasında idari işlemleri yapmak için hem de tapuda tescilleri yapmak için çok geniş kapsamlı vekalet almak ister. Nitekim sizden düzenleme şeklinde vekalet talep olunmuş, bu demektir ki müteahhit tapuda adınıza işlem yapabilecek.

Bu konuda bir bilene danışsaydınız belki de diyecektiniz ki “Tapu işlemlerine sıra geldiğinde ben kendi adıma tapuya gelir işlemlere katılırım, müteahhide bu yetkiyi vermeyeceğim.” Bundan sonra yapılacak işleri takip etmeniz gerekiyor. Bir gün vekaletnamedeki yetkilerin size zarar vereceğini düşünürseniz vekaletten azil her zaman mümkün.