Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

Bekçilik 1. ve 2. dönem sınavları 13 Temmuz Cumartesi günü MEB tarafından gerçekleşti. İkinci oturum sonrası ilk olarak soru ve cevaplara yoğunlaşıldı. Adaylara soru ve cevaplar 16 Temmuz'da geçildi. Sınavın üzerinden 12 gün geçerken şimdi bekçi adayları sınav sonuçlarına kilitlendiler. Son günlerde sıklıkla yöneltilen soru "Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?" şeklinde...

A A
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce bekçi adayı bu soruya yanıt arıyor. 13 Temmuz'da gerçekleşen sınavın üzerinden 12 gün geçerken herhangi bir duyuru olup olmadığı araştırılıyor.

BEKÇİLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Polis Akademisi sonuç saatine ilişkin ise bilgi vermedi.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına 

sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. 

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Alaplı Çayı'nda ilk kez yunus balığı görüldü