KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu: Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.

                         100.Yıl Mah. 2264.Sk. Demirören Medya Center Blok, No:1 Bağcılar/İstanbul

 

Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. (bundan sonra “POSTA” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

 

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır.

POSTA eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yapılmıştır.

POSTA eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

POSTA bünyesindeki yönetim kurulu üyelerine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

POSTA eski yönetim kurulu üyesi iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi 
 • Doğum Yeri 
 • Fotoğraf
 • Ehliyet Bilgisi
 • Uyruk (CV'de yazıyorsa)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Kişisel verileriniz,

 • İş başvuru formu
 • Diğer basılı formlar
 • Özel istihdam büroları (kariyer.net, linkedin vb. gibi)
 • Şirketimize aday tarafından iletilen özgeçmişler 

 vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi 
 • İletişim Adresi 
 • Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Kişisel verileriniz,

 • İş başvuru formu
 • Diğer basılı formlar
 • Özel istihdam büroları (kariyer.net, linkedin vb. gibi)
 • Şirketimize aday tarafından iletilen özgeçmişler 

 vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Referans Bilgileri 
 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Askerlik Durumu Bilgisi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Kişisel verileriniz,

 • İş başvuru formu
 • Diğer basılı formlar
 • Özel istihdam büroları (kariyer.net, linkedin vb. gibi)
 • Şirketimize aday tarafından iletilen özgeçmişler 

 vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Diploma Bilgileri
 • Gidilen Kurs Bilgileri 
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri
 • Sertifikalar 
 • Yabancı Dil Bilgisi 
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,     tarafınızca gönderilen özgeçmişler     e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad Soyad 
 • Doğum Tarihi 
 • Doğum Yeri 
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,     tarafınızca gönderilen özgeçmişler     e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi 
 • İletişim Adresi 
 • Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,     tarafınızca gönderilen özgeçmişler     e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Referans Bilgileri
 • Öğrenci Belgesi
 • Staj Bilgileri ve Belgeleri
 • Öğrenci Numarası

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,     tarafınızca gönderilen özgeçmişler     e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Diploma Bilgileri
 • Gidilen Kurs Bilgileri 
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri
 • Sertifikalar 
 • Yabancı Dil Bilgisi 
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Stajyer Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,     tarafınızca gönderilen özgeçmişler     e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler www.posta.com.tr internet sitesinde yayımlanan Çerez Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • Cihaza ait token bilgisi (push gönderimi için) 
 • Cihaz ID Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

İşlem güvenliği bilgileriniz, D-Smart tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; şirket içi yazılım ve elektronik programlar ile diğer web teknolojileri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

Tedarikçiler

Kişisel verileriniz bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları ile paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad Soyad 
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Kimlik Fotokopisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Yabancı Kimlik Numarası
 • İmza 
 • İmza Sirküleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma Ürün / Hizmetlerin Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, sözleşmeler, satış sürecinde çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, tarafınızca beyan edilen diğer belgeler ve çağrı merkezi sistemi ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi 
 • İletişim Adresi 
 • Cep Telefonu Numarası 
 • İş Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, sözleşmeler, satış sürecinde çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, tarafınızca beyan edilen diğer belgeler ve çağrı merkezi sistemi ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı veya Banka Kartı Bilgileri
 • Ödeme Bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, sözleşmeler, satış sürecinde çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, tarafınızca beyan edilen diğer belgeler ve çağrı merkezi sistemi ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Çağrı Merkezi Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, sözleşmeler, satış sürecinde çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, tarafınızca beyan edilen diğer belgeler ve çağrı merkezi sistemi ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler 
 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler 
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler 
 • Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar 
 • İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, basılı belgeler ve formlar, e-postalar, sözleşmeler ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Fatura, senet, çek bilgileri
 • Talep bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,  Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.  

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında, satış sürecinde çevrimiçi elektronik formlar  ve basılı formlar, çevrimiçi elektronik formlar ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılacaktır.

İş Ortakları, Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya  hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi  amaçlarıyla paylaşılacaktır.

Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklıklar

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad Soyad

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ii̇lişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında , satış sürecinde dijital ve basılı formlar, çevrimiçi elektronik formlar ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi 
 • İletişim Adresi 
 • Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında , satış sürecinde dijital ve basılı formlar, çevrimiçi elektronik formlar ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

Çağrı Merkezi Kayıtları[CA3] 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

İş Ortakları, Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya  hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi  amacıyla paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad, 
 • T.C. Kimlik Numarası, 
 • İmza
 • İmza Sirküleri
 • Vekaletname ve İmza Sirkülerinde Bulunan Yöneticiye Ait Kişisel Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi 

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi 
 • İletişim Adresi 
 • Kayıtlı Elektronik Posta (demirorenyayincilik@hs02.kep.tr) Adresi
 • İş Telefonu Numarası 
 • Cep Telefonu Numarası
 • Faks Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler
 • Maaş Haczine İlişkin Kayıtlar
 • İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler
 • KVK Talep Bilgisi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Hukuki işlem bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler, basılı formlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Banka Hesap Bilgileri
 • Fatura Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Vergi Kimlik Numarası
 • Vergi Dairesi Bilgisi
 • Talep Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

Hissedar Şirketlerimiz

Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi 
 • İletişim Adresi 
 • Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

Hissedar Şirketlerimiz

Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini ,Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini ,Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

İletişim bilgileriniz, POSTA tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri
 • CCTV Kayıt Bilgileri
 • Araç Plaka Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini ,Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri, elektronik cihazlar ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ziyaret edilen kişi
 • Ziyaret nedeni
 • Ziyaret süresi
 • Ziyaret tarihi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri, elektronik cihazlar ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

Tedarikçiler

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi 

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Sözleşmeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • İletişim Adresi
 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Sözleşmeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

 • Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin

İşlenmesinin Hukuki

Sebepleri

Kişisel verileriniz, POSTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama

Yöntemleri

Sözleşmeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Alıcı Grubu

Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine paylaşılacaktır.

Hissedar Şirketlerimiz

Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılacaktır.

Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklıklar

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılacaktır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla;

 

 • Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte 100.Yıl Mahallesi 2264.Sokak Demirören Medya Center No:1 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (demirorenyayincilik@hs02.kep.tr) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorenyayincilik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@demirorengazetecilik.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Başvuru Sahibi tarafından veri sorumlusu Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.’ye daha önce bildirilmiş ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle kvkk@demirorengazetecilik.com.tr adresine e-posta göndererek

 

Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (demirorenyayincilik@hs02.kep.tr) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.