Danıştay 70 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Danıştay Başkanlığı personel ve işçi alımının şartları neler?

Danıştay 70 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Danıştay Başkanlığı personel ve işçi alımının şartları neler?

Danıştay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 personel ve 30 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Danıştay 70 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Danıştay Başkanlığı personel ve işçi alımının şartları neler? İşte, ilanın ayrıntıları…

04 Ağustos 2021, Çarşamba 15:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Danıştay Başkanlığı İŞKUR üzerinden yaptığı ilanda, başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı bölümlerde istihdam edilmek üzere 70 personel ve 30 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Haberin ardından pek çok kişi Danıştay 70 personel alımı başvuruları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı…

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLERDE OLACAK?

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacak. Alınacak personellerin bölümleri ise şu şekilde olacak;

  • 30 (otuz) Zabıt Kâtibi,
  • 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat),
  • 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför),
  • 1 (bir) Mübaşir,
  • 4 (dört) Programcı

DANIŞTAY 70 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Danıştay Başkanlığı personel alımı başvuruları10 Ağustos Salı günü başlayacak ve 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, kargo, posta, veya APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

DANIŞTAY 70 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Danıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır.

Şartları uyan adaylar, 9 Ağustos-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR il Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen ya da www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "iş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

A) Genel Şartlar:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarım Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum olmamak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7) Güvenlik hizmetlerine başvuracaklar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

10) işe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 

 

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den son dakika LGS açıklaması! Erişime açıldı