Eğitim - Kariyer 10. sınıf konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 10. sınıf konuları

10. sınıf konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 10. sınıf konuları

Paylaş
10. sınıf konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 10. sınıf konuları

10. sınıf, lise 2. sınıftır. Lise döneminin başları olarak görülen bu sınıfta öğrenciler alan seçimi yapmaktadır. Alan seçimi ile birlikte 10. sınıftan itibaren hangi dersleri görecekleri de belli olur. 10. sınıf konuları içinde zorluk derecesi yüksek olan ünitelerde işlenmektedir. İşte 10. sınıf konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 10. sınıf konuları nasıldır? İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

10. sınıfta en zor konular genellikle sayısal alan derslerine aittir. Ayrıca artan coğrafya ve tarih bilgileri de öğrencileri zorlayabilir. Bu yüzden her öğrencinin 10. sınıf konuları öncesinde araştırmasında fayda olacaktır.

Haberin Devamı

10. SINIF KONULARI NELERDİR?

10. sınıf döneminde tüm derslerde işlenen önemli konular şunlardır;

Edebiyat;

Edebiyat, Tarih ve Din İlişkisi

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Edebi Eser Türleri (Hikaye, Roman, Şiir vb.)

Haber, Anı, Gezi Yazısı

Matematik;

Sayma ve Olasılık, Sıralama ve Seçme

Fonksiyon Kavramı ve Fonksiyonun Gösterilmesi

İki Fonksiyonun Bileşkesi

Polinom Kavramı ve İşlem Yapma

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Katı Cisimler

Fizik;

Elektriksel Güç

Manyetizma

Basınç

Kaldırma Kuvveti

Dalgalar, Titreşim ve Frekans

Ses ve Deprem Dalgası

Optik, Aydınlanma, Mercek, Prizma

Kimya;

Kimya ve Temel Kanunlar

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Karışımlar ve Sınıflandırılması

Asit ve Bazların Tepkimeleri

Tuzlar

Haberin Devamı

Günlük Hayatta Kimyasallar

Gıdalar

Biyoloji;

Hücrenin Bölünmesi

Kalıtım ve Biyolojik Çeşit

Ekosistem

Güncel Çevre Sorunları

Doğal Kaynakların Korunması

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Tarih;

Anadolu'daki Siyasi Gelişmeler

Anadolu'ya Türk Göçleri

Anadolu Türk Siyasi Birliği

Osmanlının Devletleşme Süreci

Osmanlının Askeri Teşkilat Kurması

Anadolu'nun İslamlaşması

Osmanlı Sanat ve Kültür Aktiviteleri

Topkapı Sarayı

İstanbul'un Fethi ve Sonuçları

Kanuni Dönemi

Osmanlı Millet Sistemi ve Gündelik Yaşam

Coğrafya;

Dünyanın Yapısı ve Jeolojik Sistem

Su Kaynakları, Bitkiler ve Topraklar

Nüfus ve Göçler

Ekonomik Faaliyetler

Bölgeler ve Ülkeler

Din Kültürü;

Allah İnancı ve İnsan

Kur'an'ı Kerim'de Gençler

Din ve Hayat

Ahlaki Davranış

İslam Düşüncesi

Felsefe;

Felsefi Düşünce

Felsefenin Problemleri

Felsefi Akıl Yürütme

İngilizce;

School Life

Plans

Tradıtıons

Travel

1. VE 2. DÖNEM 10. SINIF KONULARI

10. sınıf 1. dönemde, 2 döneme oranla daha zor konular işlenmektedir. İşte derslerin dönemlere göre konu ayrımı şu şekildedir;

1. Dönem

Edebiyat;

Edebiyata Giriş

Hikaye ve Efsane

Şiir

Matematik;

Olasılık ve Sayma

Fonksiyonlar ve Polinomlar

Fizik;

Elektrik ve Manyetik Alan

Basınç

Kaldırma Kuvveti

Dalgalar ve Titreşim

Kimya;

Kimyanın Kanunları

Karışımlar

Biyoloji;

Hücre

Kalıtım İlkeleri

Tarih;

Selçuklu Türkiyesi

Beylikten Devlete Geçiş

Devletleşme Süreci

Osmanlı Medeniyeti

Coğrafya;

Doğal Sistemler

Haberin Devamı

Din Kültürü;

Allah ve İnsan İlişkisi

Hz. Muhammed ve Gençler

Din ve Yaşam

Felsefe;

Felsefeyi Tanıyalım

Felsefi Düşünce

İngilizce;

School Life

Plans

Fıgure

Tradıtıons

Travel

2. Dönem

Edebiyat;

Roman

Anı

Tiyatro

Haber

Gezi Yazısı

Matematik;

İkinci Derece Denklemler

Çokgenler

Dörtgenler

Uzay Geometrisi

Fizik;

Dalgalar ve Optik

Kimya;

Asitler ve Bazlar, Tuzlar

Günlük Yaşamda kimya

Biyoloji;

Ekosistem

Güncel Çevre Sorunları

Tarih;

Beylikten Devlete Geçiş; Osmanlı Medeniyeti

Dünya Lideri Osmanlı

Osmanlı Merkez Teşkilatı

Osmanlıda Toplum Düzeni

Coğrafya;

Beşeri Sistemler

Küresel Dünya Ortamı

Çevre

Din Kültürü;

Tutum ve Davranışlar

İslam Düşüncesi

 Felsefe;

Felsefenin Temeli ve Problemleri

Akıl Yürütme ve Yaza

İngilizce;

Helpful Tıps

Food and Festıvals

Digital Era

Heroes and Heroınes

Shoppıng