Eğitim - Kariyer GSB duyurdu! İşte personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

GSB duyurdu! İşte personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Paylaş
GSB duyurdu! İşte personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı duyurusu yayımladı.  2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 400 Psikolog, 3295 Büro Personeli ve 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 3259 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihlerini ve şartları öğrenmek için arayışa geçti. 

Aylin Eldeniz / Posta.com.tr Bakanlık tarafından paylaşılan duyuruda genel şartlar, özel şartlar, başvuru tarihleri, başvurunun nereye yapılması gerektiği açıklandı.

Haberin Devamı

BAŞVURU TARİHLERİ

28 Ağustos'ta başlayan GSB personel alımı başvuru işlemleri, 1 Eylül tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular; e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresi üzerinden elektronik ortamda yapılıyor.

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyorolmak,

Haberin Devamı

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Psikolog pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

2) Büro Personeli pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi,
Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmişbölümlerden mezun olmak,

3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

Haberin Devamı

- Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenimşartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunanadayların başvuruları kabul edilmeyecektir.