Eğitim - Kariyer KYK kredi faizleri kalktı mı? KYK borç faizleri silindi mi? KYK öğrenim kredisi ödemesinde güncel durum

KYK kredi faizleri kalktı mı? KYK borç faizleri silindi mi? KYK öğrenim kredisi ödemesinde güncel durum

Paylaş
KYK kredi faizleri kalktı mı? KYK borç faizleri silindi mi? KYK öğrenim kredisi ödemesinde güncel durum

Resmi Gazete'de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine ödenen geri ödemeli krediler ile ilgili düzenleme yayımlanmıştı. Öğrenim kredisinden faydalanan öğrencilerin kredi borç faizlerinin silineceği ve sadece ana para ödemesi yapılacağı duyurulmuştu. Şu sıralar ise gündemde 'KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek?' yer alıyor. Peki, KYK kredi faizleri kalktı mı? KYK borç faizleri silindi mi? KYK öğrenim kredisi ödemesinde son durumu...

Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs ve kredi alan öğrencilere geri ödemelerde faiz kısmının silineceği müjdesi verildi. Krediden faydalananlar böylece ana para kadar kredi borcunu ödüyor olacak. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, KYK kredi faizleri kalktı mı? KYK borç faizleri silindi mi? KYK öğrenim kredisi ödemesinde son durumu...

Haberin Devamı

KYK KREDİ BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, borçlarının sadece ana para kısmını ödeyecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'dan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak.

Haberin Devamı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

“MADDE 16- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır. Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır. Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede belirtilir. Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterlidir. Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde kefil istenir.Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de yukarıdaki esaslar uygulanır. Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” “MADDE 17- Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksiködenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır. Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilir.” “GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmaz, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunur.”

Haberin Devamı