Eğitim - Kariyer Türkiye İş Kurumu memur alımı başvuru şartları 2022! İŞKUR sınavsız personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Türkiye İş Kurumu memur alımı başvuru şartları 2022! İŞKUR sınavsız personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Türkiye İş Kurumu memur alımı başvuru şartları 2022! İŞKUR sınavsız personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilana göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmadan 200 personel alımı yapılacak. İşe alım kapsamında 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (Temizlik görevlisi, aşçı) olmak üzere 200 kişi istihdam edilecek. İşte İŞKUR sınavsız personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 200 memur için başvuru şartları belli oldu. Başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olması ve KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan alması gibi şartlar isteniyor. İşte İŞKUR personel alımı başvurularına ilişkin detaylar…

İŞKUR SINAVSIZ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İŞKUR sınavsız personel alımı başvuruları 25 Mayıs tarihi itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 3 Haziran 2022 olarak belirtildi.

TÜRKİYE İŞ KURUMU 200 MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

2-Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) Koruma ve Güvenlik Personeli

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
 4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
 5. Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm'den, Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun ise 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
 6. Gece ve gündüz iç-dış mekanda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.

B) Destek Personeli

Aşçı:

 1. Lise ve dengi okulların aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak.
 2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 3. En az 3 yıl deneyime sahip olmak. (Bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.)

Temizlik Görevlisi:

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
 3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3- Ortak Hükümler

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.
 2. Adayların tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili kurumlardan Kurumumuz tarafından kontrol edilecektir.
 3. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
 4. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 5. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

6. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. İlan edilen her pozisyon için, pozisyondaki kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Yerleşen adaylardan göreve başlamadan önce istenecek belgelerin Kurumumuz internet adresinde yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

8. Bu ilan çerçevesinde ataması yapılan adaylar, atandıkları birimlerde görevlendirilecektir.

9. İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10. 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

SIRADAKİ HABER