Sigorta Arabası olanlar dikkat! Yasa çıktı! Mağduriyetler sona eriyor...

Arabası olanlar dikkat! Yasa çıktı! Mağduriyetler sona eriyor...

Paylaş
Arabası olanlar dikkat! Yasa çıktı! Mağduriyetler sona eriyor...

Karayolları Trafik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. Yasalaşan kanun teklifi ile trafik sigortasında mağduriyetler azalacak, gereksiz vekalet ücretleri sigortalıya yük olmayacak ve hasar süreçleri daha da hızlanacak.

Hem sigorta sektörünü hem de kamuoyunu bir süredir meşgul eden trafik sigortası ile ilgili yaşanan belirsizlikler, Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin geçtiğimiz haftalarda TBMM’de yasalaşması ile ortadan kalktı. Son dönemdeki en büyük sıkıntılardan biri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92’nci maddelerinin bazı hükümlerinde Anayasa Mahkemesi’nce alınan iptal kararı sonrasında mahkemeler tarafından farklı hesaplama yöntemleri ile farklı tazminatlara hükmedilmesiydi. Yasalaşan kanun teklifi ile trafik sigortasında mağduriyetler azalacak, gereksiz vekâlet ücretleri sigortalıya yük olmayacak ve hasar süreçleri daha da hızlanacak.

Haberin Devamı

ARTIK BOŞ VAATLERE YER YOK

Kanun değişikliği ile tazminat hesaplama usul ve esaslarının temel çerçeve ve ilkeleri belirlendi. Yasal düzenlemenin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, keyfi uygulamalara karşı koruyucu önlem içermesi ve böylelikle hukuki güvenliğin sağlanması, yurt genelinde ve benzer durumdaki kişiler bakımından aynı şekilde uygulanabilmesi kriterleri yerine getirildi. Yeni düzenleme ile vatandaşlar aracılara ihtiyaç duymaksızın hak ettiği tazminatları en kısa sürede alabilecek.

TAZMİNATLAR DAHA ADİL VE HIZLI ÖDENECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliği içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte zorunlu trafik sigortasında tazminatların daha öngörülebilir hale kavuştuğunu açıkladı. TBMM Adalet Komisyonu’na sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92’nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiğini hatırlatan SEDDK, “Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

YENİ TRAFİK KANUNU NELER GETİRİYOR?

1-Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

2-Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

3-Sürekli sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Haberin Devamı

4-Yasayla zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara da ekleme yapılıyor. Buna göre, destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar; hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.

5-Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler de zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında tutulacak.

Haberin Devamı

6-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumluluğu varsa bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam edecek.

SIRADAKİ HABER