Kabine yeniden şekilleniyor

Kabine yeniden şekilleniyor

Başbakan Erdoğan 12 Haziran seçimlerinin ardından, yeni hükümetin kurulmasıyla oluşacak yapıyı açıkladı

08 Haziran 2011, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Bakanlar Kurulu Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor” dedi. Erdoğan, 8 devlet bakanlığının kaldırılacağını, 6 yeni bakanlık kurulacağını açıkladı. Erdoğan, bu yeni yapının, 12 Haziran  seçimlerinin ardından, yeni hükümetin kurulmasıyla oluşacak yapı olduğunu  belirtti.

Erdoğan, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin, parti genel  merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yeni Bakanlar Kurulu'nun Başbakan dahil 25 üyeden oluştuğunu, yeni  yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunduğunu  söyleyen Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı kurulacağını, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı'nın birleştirilerek Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı  oluşturulacağını kaydetti.

Başbakan Erdoğan, “Artık Bakan yardımcılığı görevi ihdas edilecek. Yaniher bakan ile Müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edilecek.  İcracı bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Yani 20 tane.  Milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu yardımcılar,  hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı,  sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini  sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama  yapılabilecek” dedi.

12 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA

Erdoğan, bu yeni yapının, 12 Haziran  seçimlerinin ardından, yeni Hükümetin kurulmasıyla oluşacak yapı olduğunu  belirtti.

Mevcut Bakanlıklar ve bakanların, yeni Hükümet kuruluncaya kadar  görevlerini şu andaki haliyle sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, şunları  kaydetti:

“Yeni Hükümet ise biraz sonra açıklayacağım yapıya uygun şekilde  teşekkül edecektir. Biz, 57. Hükümet'ten görevi devraldığımızda, toplam 36  bakanlık bulunuyordu. Koalisyon hükümetlerinin ülkeye verdikleri en büyük  zararlardan biri de maalesef bakanlık sayılarının çok olmasıdır. Çünkü her siyasi  partiyi tatmin gerekiyor, içlerindeki dengeleri korumak gerekiyor onun için de  her birine bakanlık dağıtacaksınız. Bu anlayışla kuruluyor.

3 partili bir hükümette, her partiyi memnun etmek amacıyla yeni  bakanlıklar ihdas edilmiş, sürekli bakan değişimi yaşanmış, öyle ki, bazı  partilerin neredeyse tüm milletvekilleri bakanlık yapmıştır. Bu kadar çok  bakanlığın olması, bakanlıkların siyasi dengeyi sağlamak için ihdas edilmesi,  kurumlar arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi şekilde zorlaştırmış, birçok  konuda devlet adeta kilitlenmiştir. Dikkat ederseniz her gittiğiniz yerde sizden  bazı iller de hizmet istemezler ne isterler? Bakan isterler. Önemli olan nedir?  Bakandan çok oraya hizmetin gitmesidir. Sizin zaten milletvekiliniz var, bu  ülkede de bir hükümet var o hükümet hizmeti vermekle mükelleftir. Bir başbakan  olarak hep onu söylüyorum. 'Size bakan olarak bu kardeşiniz yeter' diyorum, 'Biz  size gereken hizmeti vereceğiz' diyorum.”

Geçmişte, bakanlar kurulunun aylarca toplanamadığının bilindiğini  söyleyen Erdoğan, “Bunun yanında, örneğin ekonomiden sorumlu birkaç bakanlık  olması nedeniyle, ekonominin en önemli aktörü olan kurumlar bir araya gelip,  sorunları müzakere etme fırsatını bile bulamamışlardır. Özelleştirmeler konusunda  yaşanan tartışmalar da yine bu çok başlılığın bir neticesi olmuştur. Hükümetin  aldığı kararlara bakanlar itiraz etmiş, bakanların icraatları hükümet programıyla  çatışmış, ülke, ekonomik ve siyasi olduğu kadar idari anlamda da kaosa  sürüklenmiştir” diye konuştu.

“AMAÇ VERİMLİLİK”

Başbakan Erdoğan, 58. Hükümetin ilk icraatlarından birinin, bakanlık  sayısını azaltmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“57. Hükümet döneminde 36 olan bakanlık sayısını, 58. Hükümet döneminde  24'e indirdik. Bakanlar Kurulu'nun her hafta düzenli olarak topladık.  Bakanlarımız arasında tam bir koordinasyon ve uyum sergiledik. Aynı şekilde  kurumlarımızın da ahenkli bir şekilde çalışmasını temin ettik. İşlerin  kilitlenmesine, savsaklanmasına, yavaşlamasına ve yavaşlatılmasına asla göz  yummadık. Her konu, son derece şeffaf, özgür, karşılıklı saygı ve müsamaha  çerçevesinde Bakanlar Kurulumuzda müzakere edildi ve alınan kararlar derhal  uygulamaya konuldu. 58, 59 ve 60. Ak Parti hükümetlerinin başarısında tesis  ettiğimiz bu uyum ve koordinasyonun payı büyüktür.”

Erdoğan, karar alma süreçlerinin çok hızlı işlediğini, alınan kararların  da rekor denilebilecek bir hızla uygulamaya geçtiğini ifade ederek, “Bürokrasi  teşvik edilmiş, motive edilmiş, zaman zaman ortaya çıkabilen isteksizlik ve  yavaşlığın derhal aşılması sağlanmıştır. Peki bürokratik oligarşi tam manasıyla  giderilmiş midir? Hayır. Bunların da aşılması lazım. Çünkü bu hızın bu hizmet  anlayışının devam edebilmesi için bu engellemelerin, bu yavaşlatılmanın ortadan  kaldırılması lazım ki Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesini üstüne çıkarmamız  lazım” dedi.

Parlamentonun da bu süreçte çok yoğun çalıştırıldığını, yasama ile  yürütme arasında tam bir paralellik kurulduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, bugün  açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu yapısının, “mevcut aksaklıkları gidermeyi,  idarenin çok daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlamayı amaçlamadığını”  söyledi.

Tecrübelerinin ışığında “ustalık dönemine böyle bir yapı içinde girmeyi  hedeflediklerini” anlatan Başbakan Erdoğan, bugün bile, bazı bakanlıkların görev  alanlarının kesiştiğini, bir sorunun birkaç muhatabının ortaya çıkabildiğini,  bunun da çözümleri yavaşlattığının görüldüğünü anlattı. Erdoğan, “Örneğin,  sosyal yardımlar noktasında, birkaç bakanlık uhdesinde birkaç farklı kurum  faaliyet gösteriyor” dedi. Bunun da sosyal desteklerin istenilen hız, yaygınlık  ve etkinlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında kimi zaman sorunların oluşmasına  sebep olabildiğini belirten Erdoğan, “İşte bu ve buna benzer mevcut sorunları  aşmak amacıyla yeni bir yapılanmaya gittik. Bu yeni yapılanmadaki bir diğer  gayemiz de 2023 hedeflerimiz. Türkiye'yi, dünyanın en büyük ilk 10 ülkesinden  biri yapmak amacıyla, bazı alanlara daha fazla ağırlık verecek bir yapı  tasarladık. Örneğin, 500 milyar dolar ihracat hedefimizi gözeterek, sadece dış  ticarete odaklı bir icracı bakanlık ihdas ettik” diye konuştu.

BAŞBAKAN DAHİL 25 ÜYE VAR

Şu anda, mevcut Bakanlar Kurulunun, Başbakan dahil, 27 üyeden oluştuğunu  anımsatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu 27 üyeden, 3 tanesi Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, 8  tanesi Devlet Bakanlığı ve 15 tanesi de icracı Bakanlıktan oluşuyordu. Yeni  Bakanlar Kurulu ise, Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet  Başbakan Yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor. Şimdi sizlere,  yeni bakanlar kurulu yapısını sunmak istiyorum.

Başbakan, 2, 3, 4 ve 5, dört adet başbakan yardımcısı.

6. Adalet Bakanlığı.
7. Yeni kurduğumuz bir bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı.  Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz öyleyse aile yapımızı güçlendirmemiz  lazım...
8. Yeni bir bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığı.
9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın yerine oluşturduğumuz, Bilim, Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı. Bilimi bu noktada üstlenecek, bütün kurumları bir  bakanlık çatısı altında toplayacak, sanayi ve teknoloji ile de iç içe olacağı  için teori ve pratiği iç içe bulunduracak bir bakanlık...
10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
11. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızı  birleştirdik: Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı yaptık. Buradaki ana hedef,  çevreyi, ormanda zengin ülkeyiz, daha da güçlendirmemiz lazım. Bir de şehircilik  ki büyük önem arz ediyor. Ulusal programların kontrol altında tutulmasından, bu  kentleşmenin, yapılaşmanın merkezden de takip etmenin bu bakanlık ile bir  koordinasyona ihtiyaç var, bu adımı da bu şekilde atalım istiyoruz.
12. Dışişleri Bakanlığı.
13. Yine yeni bir bakanlık: Ekonomi Bakanlığı.
14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
15. Yeni bir bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı.
16. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yerini alacak, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı.
17. Yeni bir bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Sanayi Bakanlığından  ticareti alıyoruz...
18. İçişleri Bakanlığı.
19. Yeni bir bakanlık: Kalkınma Bakanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi  olmamız hasebiyle...
20. Kültür ve Turizm Bakanlığı
21. Maliye Bakanlığı
22. Milli Eğitim Bakanlığı
23. Milli Savunma Bakanlığı.
24. Sağlık Bakanlığı.
25. Ulaştırma Bakanlığı.”

8 BAKANLIK KALDIRILDI 6 YENİ BAKANLIK İHDAS EDİLİYOR

Böylece, 8 devlet bakanlığını kaldırdıklarını, artık devlet bakanlığı  olmayacağını, 6 yeni bakanlık ihdas ettiklerini dile getiren Başbakan Erdoğan,  şöyle devam etti:

“Bunlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı.

2 bakanlığı birleştirip tek bakanlık yaptık: Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığını birleştirip, Çevre, Orman ve Şehircilik  Bakanlığı'nı kurduk.

2 bakanlığı dönüştürdük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık  bakanlığı oldu.”

SORULARI CEVAPLADI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye  sınırından dün gece bir grubun Türkiye'ye sığındığı yönündeki haberlerin doğru  olduğunu belirterek, “Bu noktada bizim kapıları kapama gibi bir durumumuz söz  konusu değil. Gerçekten Suriye'deki bu gelişmeler, üzüntü vericidir, endişeyle  kaygıyla izliyoruz” dedi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına  ilişkin basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bir  gazetecinin “Suriye sınırından dün gece 120-160 kişilik bir grubun Türkiye'ye  sığındığı yönünde haberler var” diyerek, değerlendirmesini sorması üzerine,  “Evet, böyle bir şey söz konusudur. Bu noktada bizim kapıları kapama gibi bir  durumumuz söz konusu değil. Gerçekten Suriye'deki bu gelişmeler, üzüntü  vericidir, endişeyle kaygıyla izliyoruz” ifadelerini kullandı.


Konuya ilişkin çok farklı bilgi ve istihbaratların geldiğini dile getiren  Erdoğan, “Bu nokta bizim endişemizi artırıyor, kaygımızı artırıyor. Temenni  ederiz ki; Suriye, bir an önce sivillere karşı takındığı tavrı çok daha müsamaha  ile karşılar hale getirsin ve bir an önce reforma yönelik attığı adımları  sivilleri inandırıcı bir şekilde gerçekleştirsin ve bu değişim, dönüşüm diyeceğim  orada da bu reformlar dönüşüm bulsun” diye konuştu.

GÖREV ALANLARI GENELGEYLE BELİRLENECEK

Bir başka gazetecinin, başbakan yardımcılarının görev alanlarının nasıl  belirleneceğiyle ilgili sorusuna, Erdoğan, “4 tane başbakan yardımcılığına bağlı  olan bütün birimleri genelgelerle Başbakan verebilecek. 12 Haziran'dan sonra  genelgelerle şu başbakan yardımcısına şu müsteşarlık, şu başkanlık bağlıdır  dersiniz. Aynı şekilde bunlar o zaman belirlenir. Hepsi de o zaman açıklanacak.  Bağımsız kurullar var, bankalar var, bunlar kimlere bağlı olacak, hepsi o zaman  belirlenecek ve açıklanacak” yanıtını verdi.

Erdoğan, “Hazine Müsteşarlığı, başbakan yardımcısında mı kalacak?”  sorusunu, “Başbakan Yardımcısı. Şu andaki düşüncemiz o. Ustalık dönemi için  yetkisini tam manasıyla aldığımızda düşüncemiz, hazırlığımız o yönde” diye  cevapladı.

Bakan yardımcılarının nasıl atanacağına ve ön şart aranıp aranmayacağına  ilişkin bir başka soru üzerine, Erdoğan, “Tabi ki bu üçlü kararname... İlgili  bakan, başbakan aramızda görüşmeyi yaptıktan sonra tabii ki bu Cumhurbaşkanının  onayına gidecek. Üniversite mezunu şartı yok. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı  olabilecek. Aslolan burada, kendini gerçekten piyasalarda ispat etmiş, çok  başarılı, mesela Türkiye'de öyle işadamları var ki bakıyorsun ilkokul, ortaokul  mezunu. Yabancı dili yok ama başarılı. Rahmetli Sakıp Ağa'nın durumunu düşünün.  Vehbi Koç'un durumunu düşünün. Bunlar üniversite mezunu değillerdi ama  Türkiye'nin bir, iki numarasıydı. Hatta öyle zamanlar oldu ki bunlar vali olmaz  mı, büyükelçi olmaz mı diye tartışılmıştır. Dolayısıyla bu şeklide başarılı  birçok insanlar olabilir. Bunlar, gerek bakanların gerek başbakanın müşterek  değerlendirmeleri sonucu cumhurbaşkanına takdim edilecektir” dedi.

Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının görev alanıyla ilgili  değişiklik öngörülüyor mu? Genelkurmay Başkanlığının durumu ne olacak?”  sorusuna, “Şu anda böyle bir değişiklik söz konusu değil. Başbakana bağlı olarak  bu süreç devam edecek” karşılığını verdi.

Erdoğan, “Başbakanlık Teşkilat Kanunu'nda değişiklik öngörüyor musunuz?  Güçlü başbakan başdanışmanlığı, danışmalığı düşünüyor musunuz? Yeni düzenleme,  Başkanlık sisteminin provası mı?” şeklindeki soru üzerine, bakan yardımcılıkları  ile başbakan başdanışmanlığı ve danışmanlıklarının birbirinden ayrı konular  olduğunu belirtti.

Bakan yardımcılarının hükümetle gelip, hükümetle gideceğini vurgulayan  Erdoğan, başmüşavir ve müşavirlerin hükümetle gelip gitmediklerini, bunların  devletin yüksek düzeyli memurları olduğunu anlattı. Erdoğan, bakan  yardımcılarının “siyasi müsteşar görevi yapacaklarını, mevcut müsteşarların ise  idari görevleri yürüteceklerini” bildirdi.

Erdoğan, bakan yardımcılarının, bakanın elini rahatlatacağını ancak bakan  vekalet bırakmak durumunda kaldığında, bakan yardımcısına değil, bir başka bakana  bırakabileceğini kaydetti.

AA

3

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur