Meclis İçtüzüğü ne diyor?

Meclis İçtüzüğü ne diyor?

Meclis İçtüzüğü ne diyor?

12 Aralık 2009, Cumartesi 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün "parlamentodan çekiliyoruz" açıklaması, Milletvekilleri istifa etmeyecek mi? tartışmasına neden oldu.

SKY Türk'e konuşan Hasip Kaplan, aldıkları kararın çok net olduğunu açıklarken, "istifa" kelimesini ısrarla telaffuz etmemesi dikkat çekti. Kaplan, "Pazartesi bütçe görüşmeleri var, Meclis'te anlarsınız" demekle yetindi.

TBMM İç tüzüğü ise milletvekillerinin mazeretsiz devamsızlığı halinde üyeliğin düşebileceğine işaret ediyor.

İÇ TÜZÜK NE DİYOR?

TBMM İç Tüzüğü'nün "Üyeliğin düşmesi" ile ilgili 135. MADDE'si şöyle:

İstifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmeye engel bir suçtan dolayı hüküm giyen, kısıtlanan, üyelikle bağdaşmayan bir hizmeti sürdürmekte ısrar eden, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin üyeliği, 136, 137 ve 138 inci maddelere göre düşer.

Milletvekillerinin devamsızlığı ile ilgili MADDE 138 ise şöyle:

Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilir. Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar. Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde savunmanındır. Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmidört saat geçmeden yapılamaz. Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırkbeş birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.

 Posta İnternet

 

 

 

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı'ndan Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu