Dini bilgiler Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arife günü hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir?

Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arife günü hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir?

Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arife günü hangi dualar okunur, hangi zikirler çekilir?

Arife günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, Peygamber Efendimiz’in (sav) hadis-i şeriflerinde bildirilmiş, İslam alimleri tarafından da yüz yıllar boyunca Müslümanlara aktarılmıştır. Arefe gecesini en güzel biçimde eda etmek isteyen pek çok kişi şu saatlerde Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arife günü hangi dualar okunur? araştırması yapıyor.

Bir arefe gününün daha gelmesiyle dünya üzerinde manevi bir hava eserken, pek çok kişi Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından önemine dikkat çekilen arife gününde yapılacak ibadetler ve okunacak duaları araştırıyor. Zira Peygamber Efendimiz (SAV), "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" buyurmuş, Müslümanlara arefe gününde dua etmelerini tavsiye etmiştir…

ARİFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

1-"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

İmami Tırmizi’den aktarıldığına göre, Peygamber Efendimzi (SAV) hadisi şeriflerinde "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurmuştur ve Peygamberlerin arife günü bu duayı okuduğunu aktarmıştır.

2-"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

Peygamber Efendimiz (SAV) arife gecesinde bu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak’kın istediğini vereceğini bildirmiştir.

3- "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

Buhâri'den aktarılan bir hadis-i şerifte ise arife günü bu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle ümmetine aktarmıştır:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

AREFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Arefe gününde şu 4 zikrin çekilmesi tavsiye edilmiştir.

  • La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
  • La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
  • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
  • İhlâs Suresi

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Açık alanda öğlen ve ikindi namazların eda ettikten sonra iki rekat namaz kılınmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalı.

Bu namazın ardından iki rekat iki rekat olmak üzere toplam 4 rekat namaz kılınabilir. Bu namazda her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

SIRADAKİ HABER