Dini bilgiler Berat Kandili gecesi duası! 3 Yasinli Berat Kandili duası nasıl okunur? Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

Berat Kandili gecesi duası! 3 Yasinli Berat Kandili duası nasıl okunur? Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

Paylaş
Berat Kandili gecesi duası! 3 Yasinli Berat Kandili duası nasıl okunur? Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

Berat Kandili gecesinde okunacak dua Şaban ayının 15. gecesinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Berat Kandili duası 3 Yasinli dua olarak da biliniyor. Önce bir Yasin suresi okunuyor ve duadan önce niyet ediliyor. Dua, üç Yasin suresi ve üç niyet ile birlikte okunarak tamamlanıyor. İşte, Berat Kandili duasının Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve okunuş şekli…

Berat Kandili duası, bu gece Allah-u Tealâ’nın bu gece dağıttığı rahmet ve bereketten faydalanmak için okunan dualar arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz bu gece için hadisi şeriflerinde Allah’ın bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yaydığını ve tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim dediğini nakletmiştir.  Bu nedenle de Berat Kandili duası sıkça okunmaktadır…

Haberin Devamı

BERAT KANDİLİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.

Haberin Devamı

BERAT KANDİLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

 

BERAT KANDİLİ DUASI ANLAMI

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne mercii yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Allah’ım! —Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan’ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır” (Ra’d Sûresi, 39)

İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Haberin Devamı

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

AMİN…

BERAT KANDİLİ 3 YASİNLİ DUA NASIL OKUNUR?

 Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunmadan önce Allah’ın saîd kullarından olmak niyetiyle okunur. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık niyetiyle okunur.