Dini bilgilerHz. Musa'nın hayatı ve hikayesi! Musa Peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Hz. Musa'nın hayatı ve hikayesi! Musa Peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Hz. Musa'nın hayatı ve hikayesi! Musa Peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Hz. Musa'nın hayatı ve hikayesi, sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Özellikle kullanım anlamı açısından da önem taşıyan konular arasındadır. Bu bakımdan Hz. Musa'nın hayatını öğrenebilir ve duası hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Hz. Musa'nın hayatı ve hikayesi, Musa Peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası detaylarıyla derledik.

Hz. Musa Hz. Yakup peygamberin soyundan gelir. Annesinin adı İmran, kardeşinin adı ise Harun'dur.

Hz. Musa'nın hayatı ve hikayesi

Hz. Musa peygamber Hz. Yakup peygamberin soyundan gelen bir peygamberdir. Annesinin adı İmran, kardeşinin adı ise Harun'dur. Hz. Musa fiziksel olan iri bir yapıda ve aynı zamanda düz saçlı olarak rivayet edilmiştir. Kutsal kitaplardan biri olan Tevrat Hz. Musa'ya indirilmiştir. Allah (cc) ile konuşmuş bir peygamber olmasından dolayı Hz. Musa'ya Kelimullah adı verilmiştir. Hz. Musa doğduğu zaman Firavun bir rüya görmüştür ve rüyasından sonra ülkede yeni doğan erkeklerin öldürülmesini istemiştir. Hz. Musa doğduğunda bu sebepten dolayı annesi onu korumak için bir sandığa koymuştur ve Nil nehrine bırakmıştır.

Allah (cc) sayesinde Musa sandık ile beraber Firavun'un eşi Asiye hanıma ulaşmıştır. Asiye Hanım Hz. Musa'ya sahip çıkmıştır ve kendisini sarayda büyütmüştür. Genç bir delikanlı haline gelen Hz. Musa yanlışlıkla bir adamı öldürmüştür. Bu nedenle ceza olarak Musa'nın Mısır'dan ayrılması istenmiştir. Hz. Musa Medyen sayesinde Şuayp Peygamberin kızı ile evlenmiştir. Uzun süre Medyen'de kalan Hz. Musa Tur dağında peygamberlik görevine nail olmuştur.

Peygamber olduktan sonra bazı mucizeler yaşanmıştır. Hz. Musa Allah'ın dinini giderek firavuna bildirmiştir fakat firavun ona inanmayarak geri çevirmiştir. Hz. Musa'nın yolundan gidenler Firavun tarafından öldürülmeye başlamıştır. Bu nedenle Hz. Musa ve ona inananlar Kızıldeniz'e doğru yola çıkmışlardır. Firavun ve ordusu da onların peşinden gitmişlerdir. Musa unu fark edince Kızıldeniz'i ikiye bölmüş ve inananlar ile beraber geçmiştir. Firavun ise burada ölmüştür.

Musa Peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Musa peygamberin duası şu şekildedir: Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdaten min lisani yef gahu gavli. Türkçe okunuşu ise; Rabbim göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Dilimin boğazını çöz ki sözümü daha iyi anlasınlar. Duanın faziletlerine bakıldığında ise duayı okuyan kişilerin iletişim yönlerinin yüksek olması ve hitaben yeteneklerinin de gelişmiş olması yer alır. Bir işe başlamadan önce okunması gereken bir duadır. Kısa olması sebebi ile kolay bir şekilde ezberlenebilir. Kişilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için de duanın okunması faydalıdır. Musa peygamberin duası Taha suresi 25 ile 28 ayetleri arasındaki bir duadır.

İlgili Haber


Dilinde pelteklik ve konuşma bozukluğu olan insanlara Allah'ın yasaklarını bildirmek ve emirlerini söylemek için bu duayı söylediği bilinmektedir. Bu nedenle duanın sonunda dilimin bağını çöz ki sözümü daha iyi anlasınlar sözü vardır ve buradan da Hz. Musa'nın durumu rahat bir şekilde anlaşılır. Daha çok Allah (CC) ile konuşmuş olması özelliği ile tanınmasından dolayı Hz. Musa için Kelimullah da denir. Firavun'un yanında büyümesi de Hz. Musa'nın en önemli özelliklerindendir.
Musa Peygamberin mucizeleri şu şekildedir:

Elinde olan asayı istediği zaman ejdere çevirmek

Elinin beyaza dönmesi ve nur gibi parlaması

Çekirge ile bit mucizeleri

Kurbağa sürüsünün hep beraber Mısır'a istila gerçekleştirmesi

Tih sahrasında asasını taşa vurması ile on iki tane çeşmenin de fışkırması

Kızıldeniz'i ikiye bölmesi ve Firavun'un ordusunu da orada bırakması

Tur dağının yerinden kalkması ve İsrailoğullarının üzerine doğru gitmesi

SIRADAKİ HABER