T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97347721-2020/655-Ceza Dava Dosyası

13.02.2024

Konu :

İLAN METNİ

Dolandırıcılık suçundan Rüstem ve Şenel'den olma 01/05/1974 Deenhaağ doğ. Gaziantep-Merkez-ÖĞÜMSÖĞÜT nüf.kay 36979410526 TC Kimlik nolu MUHAMMED ALİ AKARSU hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede VE internet haber sitesinde ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle,

A) 1-Sanık MUHAMMED ALİ AKARSU'nun üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nun 61.maddesi uyarınca eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 157/1 maddesi hükmü uyarınca takdiren ve tercihen alt sınırdan uzaklaşılarak YIL HAPİS VE 360 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

2-Sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1.maddesi hükmü uyarınca takdiren 1/6 oanında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS VE 300 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

3-Sanık hakkında doğrudan verilen 300 gün adli para cezasının sanığın kişiliği, sosyal ekonomik durumu dikkate alınarak TCK'nın 52/2 maddeleri uyarınca 1 günlüğü20,00 TL TAKDİRİ İLEsanığın 1 YIL 8 AY HAPİSve 6.000,00 TL ( 300gün x 20TL = 6.000,00 TL)ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığa verilen 6000,00TL adli para cezasının,cezanın miktarı,sanığın ekonomik ve sosyal durumu gözönüne alıanrak 5237 Sayılı TCK'nın52/4 maddesi uyarınca taktiren 4 eşit aylık taksitlerle tahsiline,

6-5271 sayılı CMK'nın 231/5 ,5237 sayılı TCK'nun 50/1.maddesinin, 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi uygulanmasına yer olmadığına,

9-Sanığın TCK'nın 53/ maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK.nın 53/1-a,b,d,e maddesinde haklardan YOKSUN BIRAKILMASINA,

Dair; Cumhuriyet Savcısı'nın yüzüne karşı sanıkların ve katılanın yokluğunda Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde, hazır olmayanlar bakımından tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla ( ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından ise aynı süreler içinde mahkememize gönderilmek üzere bulundukları ceza infaz kurumu yönetimine verecekleri bir dilekçe ile ), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01988070