T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

 

T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

31/01/2024

Sayı : 2023/469 Esas 
Konu : İlanen tebligat hk

İLAN

Davacı HALİL KESKİN ile Davalı MERAL KESKİN arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında davalının adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.
"Ön inceleme duruşmasının 15/05/20024 günü saat 13:45'de yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtarı" hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 1986 doğumlu 16790995860 T.C. kimlik numaralı MERAL KESKİN'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02020978