T.C. GAZİOSMANPAŞA  4. AİLE MAHKEMESİ

 

T.C.
GAZİOSMANPAŞA 
4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1224 Esas

Davacı, MOUINA KASEM ile Davalı, AMMAR MUSALLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Davalı, AMMAR MUSALLİ'nin 09/05/2024 tarih 4 numaralı ara karar gereğince, İş bu duruşma tutanağı ekli tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin davalıya tebliği ile tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 md hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği hususunun ve duruşmanın 19/11/2024 tarih saat 10:00'a bırakılması hususunun, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 12/09/1979 doğumlu 99623281156 T.C kimlik numaralı AMMAR MUSALLİ'e İLANEN TEBLİĞ olunur. 13/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02031817