T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/357 TLMT.

 

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/357 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/357 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Atışokulu Mahallesi, 2079 ada 4 parsel sayılı, 181,00 m² arsa miktarlı ''Bir Katlı Bahçeli Kargir Ev'' vasıflı ana taşınmazın borçlu adına kayıtlı1 / 4 hissesi satılacaktır. Ana Taşınmaz Özellikleri (Maltepe İlçesi, Atış Okulu Mahallesi, 2079 Ada, 4 Parsel): Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Atış Okulu Mahallesi, 2079 ada 4 parselde kayıtlı, 181.00 m² alanlı, dikdörtgen geometrisine sahip, az eğimli vaziyetteki arsa üzerine betonarme karkas tarzda, "Bir Katlı Bahçeli Kargir Ev" vasıflı ana gayrimenkulde yer almaktadır. Parsel üzerinde6 kapı numaralı Zemin +4 normal kattan oluşanzemin katı 100 m2alandan oluşan toplamda 500 m2 alana sahip 1 adet yapı bulunmaktadır. Yapı Ruhsatı: Maltepe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde Yeni yapı ruhsatı, olmadığı görülmüştür. 2981/3290 sayılı yasa kapsamın 01/03/1988 tarih ve 40/32 sayı ile aftan iskan belgesinin mevcut olduğu görülmüştür. 2981/3290 sayılı yasa kapsamında 01/03/1988 tarih ve 40/32 sayı ile aftan iskan belgesinin mevcut olduğu görülmüştür. Söz konusu iskan belgesi tek kat için ve toplamda 50 m2 için verilmiştir.Yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde zemin+ 4 normal kattan oluşan bir yapı bulunmaktadır. Söz konusu yapıya ait yasal evrak bulunmamakla beraber, binanın aşınma payı göz önüne alınarak mevcut haline değer takdir edilmiştir. Mimari Proje: Maltepe Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi'nde taşınmaza tek kat 44 m2 ev ve 6 m2 kömürlük toplam 50 m2 için çizilmiş olan röleve uygulama projesi görülmüştür. Maltepe Tapu Müdürlüğünde kat irtifakı bulunmaması sebebiyle mimari projesi bulunmamaktadır. Yapı Kullanma İzin Belgesi: Söz konusu imar arşiv dosyayı incelendiğinde yapı kullanma izin belgesi arşivde görülememiştir. İmar Durumu: Parsel sayılı taşınmaz, 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016-18.01.2022-20.09.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli EsenkentUygulama İmar Planı kapsamında ''K2'' lejantında 5/B-5 (bitişik nizam, 5kat) yapılanma şartlarında Konut Alanında kısmen de yoldaalmaktadır. Plan notunun B.5 maddesine göre uygulama yapılabilmektedir. B.5.2.1- (5/B-5) Bitişik nizam, max.5 kattır.TAKS:0,20-0,40, KAKS:1, 50'dir.
Adres: Esenkent Mahallesi, YurdagülSokak, Akay Apartmanı, No:6 Maltepe / İstanbul
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. -Yol için terkin edilen 128692 m2 lik kısım ilerde bu yol güzergahı değiştiği takdirde tekrar hazine adına tescil edilecektir. 11/06/1975
Kıymeti : 1.273.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 11:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 11:50

17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02036397