T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

 

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
2. ÇOCUK MAHKEMESİ

06.05.2024

Sayı : E.47240167-2023/32-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 06/02/2024 tarih ve 2023/32 Esas, 2024/47 Karar sayılı dosyasında müşteki HUSSAM KANHOUCHhakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Basit yaralamasuçundan mahkememizin06/02/2024 tarih ve 2023/32 Esas, 2024/47 Karar sayılı dosyasında SSÇ ÖMER FARUK ARAZ hakkında 1.000,00 TL adli para cezası verildiği ve bu adli para cezasınında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, dosyada bulunanMohamad ve Feryal oğlu, 04/06/1975 Suriye doğumlu MÜŞTEKİ HUSSAM KANHOCUH hakkında dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli kararın tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre MÜŞTEKİ HUSSAM KANHOCUH'ın bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02028687