Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları 2018'in sın günü sona erdi. Aradan iki gün geçti ve sonuçlar sabırsızlıkla aratılıyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

02 Ocak 2019, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
A A
Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı olacak... Süreç kasım ayında başladı ve devam ediyor... Yalnız en önemli kısım geride kaldı... Öğretmen adayları 31 Aralık'a kadar sözlü sınava girdiler... Şimdi gözler mülakat sonuçlarında... Sözleşmeli öğretmenlik şubat takvimini henüz bilmeyenler "Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 19-23 Kasım’da alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edildi. Sözlü sınavlar 10-31 Aralık’ta yapıldı. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması ise 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında olacak.

ATAMALAR

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ATAMALARIN DUYURULMASI VE TEBLİGAT İLE GÖREVE BAŞLAMA

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı