TSK'dan 15 Temmuz raporu: Tatbikat bir senaryoya dayalı

Genelkurmay Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün  (FETÖ) darbe girişimine ilişkin hazırlanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderilen bilirkişi raporunda, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların, Türk Silahlı  Kuvvetlerinde (TSK) yapılan alarm, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile izah  edebilmenin hiçbir şartta mümkün olmadığı, tatbikatların bir senaryoya dayalı, önceden planlanan tarihte ve tüm hazırlıklar yerine getirildikten sonra icra  edilebildiği belirtildi

02 Mart 2017, Perşembe 18:06
A A
TSK'dan 15 Temmuz raporu: Tatbikat bir senaryoya dayalı
Darbe girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan sanıkların o  geceye ilişkin "Alarm emri verildi, tatbikat zannettik" şeklindeki ifadeleri  üzerine, TSK’ya, "alarm ve tatbikatlarla ilgili usuller, 15 Temmuz gecesi  yaşananların alarm ve tatbikatlarla izah edilip edilemeyeceği, alarm ve  tatbikatlar içerisinde yürütülen faaliyetlerin neler olduğu" soruldu.        


ÖNCEDE PLANLI


Başsavcılığın talebi doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca  hazırlanan bilirkişi raporunda, tatbikat eğitimlerinin TSK içerisinde sürekli  icra edilen rutin faaliyetlerden olduğu, tüm eğitim faaliyetleri gibi  tatbikatların da önceden belirlenmiş bir "Eğitim Faaliyet Takvimi"ne dayalı planlandığı ve icra edildiği kaydedildi.          

Tatbikatlar icra edilmeden önce tamamlayıcı mahiyette bazı alt  eğitimlerin yapılmasının gerekli olduğu bildirilen raporda, tatbikatların icra  edilecek birliğin seviyesine göre, haftalar veya aylar öncesinden hazırlık  yapılmasını gerektiren faaliyetler arasında yer aldığı aktarıldı.          

TSK’daki tüm tatbikatların, eğitim yılı başında planlandığı ve en geç  15 Haziran tarihi itibarıyla tamamlanacağı vurgulanan raporda, TSK’da hangi  seviyede olursa olsun alarm veya tatbikatlar sırasında gerçek mermi  kullanılmasının ancak bu maksat için özel belirlenmiş, atış sahalarında ve son  derece detaylı emniyet tedbirleri alınmak suretiyle mümkün olacağı anlatıldı.        
 

'PERSONELİN DIŞARI ÇIKARILMASI NORMAL ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİL'Raporda, alarm eğitimlerinin, TSK’da aniden gerçekleşen bir durumda  birliğin reaksiyon süresinin ölçülmesi amacıyla yürütüldüğü, alarm emrinin mesai  saatleri dışında icra edilmesi durumunda personelin ikametgahına motorlu haberci  gönderilerek önceden hazırlanmış kapalı zarf içindeki alarm emrinin yazılı tebliğ  edilmesi suretiyle alarm durumundan haberdar edilerek, birliğe derhal  katılmasının isteneceği vurgulandı.

Bilirkişi raporunda şu tespitlere yer  verildi:        

"Personele alarm haberinin verilmesi için sivil telefon hattı, cep  telefonu, telsiz, e-mail veya başka sivil haberleşme vasıtası kullanılmaz. Normal  şartlarda böyle bir usul olmamasına rağmen, gerek hızlı olması gerekse çok yaygın  olması nedeniyle ivedi haber verilmek maksadıyla bazı birlikler tarafından birlik  komutanlarının müsadesiyle cep telefonunun da kullanılabileceği  değerlendirilmektedir.        


'GECELEYİN İNTİKAL ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' 


Birlik personelinin mesai saatleri dışında, ikametgahlarından veya  bulundukları yerlerden celp edilerek, birlik bütünlüğü sağlanmadan araçlara  bindirilmek suretiyle kışla dışına çıkarılması gibi bir faaliyet normal şartlarda  TSK’da mümkün değildir. Eğitim maksatlı dahi olsa herhangi bir kontrol tedbiri  almadan tekerlekli, zırhlı araçların meskun mahaller içerisinde trafiğe açık yolları kullanarak, geceleyin intikal etmesi söz konusu değildir. Geceleyin habersiz olarak aniden alarm verilerek, personelin toplanmasına yönelik eğitimler  Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde tatbiki çok zor olduğundan uygulanmaz."        
 

'PLANSIZ VE ANİDEN TATBİKAT OLMAZ'


Raporda, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylar, TSK’da icra edilen  alarm ve tatbikatlar açısından da değerlendirildi.        

Bilirkişi raporunda, 15 Temmuz tarihinin, normal şartlarda alarm ve  tatbikat gibi eğitimlerin asgari bir ay önceden tamamlandığı ve atama gören  personelin ilişik kestiği, mehil müddeti kullandığı veya izinli bulunduğu bir  dönem olduğuna işaret edilerek, "Böyle bir dönemde kendisine alarm veya tatbikat  olduğu emri verilen profesyonel bir TSK mensubunun böyle bir emri hayatın olağan  akışına aykırı bularak sorgulaması gerekir. Ayrıca plansız ve aniden tatbikat  olmaz. Alarm eğitimi de aniden haber verilse bile kışla içerisinde icra edilir,  dışarı çıkılmaz." bilgisi paylaşıldı.        

 atbikatların, birliğe tahsisli eğitim alanlarında önceden planlı bir  faaliyet olarak icra edildiği belirtilen raporda, şu tespitler yapıldı:          

"Bütün bunlara rağmen 15 Temmuz gibi planlı tatbikatlarla alakasız bir  tarihte kışlasına çağrılan şahısların alarm ve tatbikatlarda icra edilen rutin  faaliyetlerin tam aksine olacak şekilde, yoklama alınmadan, birlik bütünlüğü  oluşturulmadan rastgele toplanılarak, gerçek mühimmat alarak birliğin planlı  görevleriyle uyuşmayan sivil veya askeri yerlere intikal etmesi ve o mahallerde  silahsız insanlara dahi ateş açacak şekilde davranması ancak örgüt saikiyle  hareket ederek, darbe yapmak düşüncesiyle izah edilebilir. Bunun alarm veya  tatbikat kavramlarıyla ilişkilendirilmesi asla mümkün değildir."        
 

'BİRLİĞE AİT TANKA, BİRLİĞİN MESUBU OLMAYAN GİREMEZ'


TSK’da yapılan her türlü faaliyetin birlik bütünlüğü içinde  yapılacağına dikkat çekilen raporda, her personelin kendi ait olduğu birlikte  hareket edeceği ve o birliğe ait teçhizatı ve malzemeyi kullanacağı, bir birliğe  ait tanka veya zırhlı araca o birliğin mensubu olmayan personelin binemeyeceği  veya kullanamayacağı bildirildi.        


Raporda, "15 Temmuz günü başka şehirlerde, başka birliklerde görevli  personelin kendi birliğinden farklı birliklere giderek, o birliğin personeliymiş  gibi hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu şekilde davranan şahıslarla bu şahısların kendi birliğine katılmasına müsade eden şahısların da bilinçli olarak  darbeye iştirak ettiği izahtan varestedir." değerlendirmesinde bulunuldu.          


'ÖNCEDEN HABERLİ VE HAZIRLIKLI'


Raporda, 15 Temmuz günü yaşanan olaylarla ilgili dikkat edilmesi  gereken konulardan birisinin de "darbeye katılan şahısların yaptığı her türlü  eylemin ancak bilinçli olarak darbe maksadıyla ve önceden haberli ve hazırlıklı  olmak suretiyle yapılabileceği" olduğu vurgulandı.      


'TATBİKAT KAVRAMIYLA AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ'


Özel Kuvvetler Komutanlığının, Genelkurmay Karargahının veya Muhafız  Alay Komutanlığı Kışlasının emniyetini almak, takviye etmek gibi planlı bir  vazifesinin bulunmadığı aktarılan bilirkişi raporunda, "Bu kapsamda silah ve  teçhizatını kuşanarak, silah ve araçlarına gerçek mermi yükleyerek bu yerlere  gelen, bu birliklerde en üst düzey personelin görev yaptığı komuta makamlarının  bulunduğu koridorlarda kendilerine karşı gelenlere hedef alarak ateş açan  kişilerin bütün bu olanları ’tatbikat’ kavramıyla açıklaması kabul edilemez."  tespiti yer aldı.    

   
Darbe gecesi yaşananlarla ilgili en önemli konulardan birisinin de  TSK’nın toplumsal olaylarda kullanılması olduğu kaydedilen raporda, böyle bir  durumun ancak bulunulan yerdeki en yüksek mülki amirin talebi üzerine, yeniden  teşkilatlanarak ve diğer kolluk kuvvetleriyle planlama ve koordinasyonu müteakip  gerçekleşebileceği aktarıldı.        

 

'TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE KAVRAMIYLA BAĞDAŞTIRILAMAZ'


Bilirkişi raporunda, 15 Temmuz’da olduğu gibi hafta sonu tatilinin  başladığı, gecenin ilerleyen saatlerinde, önceden
herhangi bir toplumsal eylem ikaz ve haberi olmadan, aniden çağrılarak, emir komuta ve birlik bütünlüğü  olmaksızın rastgele kuvvetler şeklinde silahlı eylem gerçekleştirilmesinin  toplumsal olaylara müdahale kavramıyla bağdaştıralamayacağı da vurgulandı.  Raporun sonuç bölümünde, şu değerlendirmeler yapıldı:        


'NE OLURSA OLSUN SİVİL HALKA ZARAR VEREBİLECEK BİR FAALİYET İCRA EDİLEMEZ'


 "Sonuç olarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları TSK’da icra edilen  alarm, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle izah edebilmek hiçbir şartta mümkün  değildir. Tatbikatlar bir senaryoya dayalı olarak önceden planlanan tarihte ve  tüm hazırlıklar yerine getirildikten sonra icra edilebilir. Hangi faaliyet olursa  olsun ve ne maksatla icra edilirse edilsin TSK’ya ait harp silah ve araçları ile  sivil halka zarar verebilecek bir faaliyet icra edilemez.    'ANCAK DARBEYE İŞTİRAK ETMEK MAKSADIYLA AÇIKLANABİLİR'


Aniden birliğine çağrılan bir personelin zırhlı araca, helikoptere  veya uçağa binerek başka bir birliğe baskın düzenlemesi, bir yolu kapatması, bir  köprüyü kesmesi veya havaalanı, medya kuruluşları, telekomünikasyon gibi yerleri  işgal etmesi, Meclisi, kamuya ait bina ve tesisleri ateş altına alması, halka  ateş etmesi ancak darbeye iştirak etmek maksadıyla açıklanabilir. Bu faaliyetler  içerisinde yer almak, yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir  surette eğitim, alarm veya tatbikat gibi kavramlarla açıklanamaz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.