UKOME nedir? UKOME ne demek? UKOME görevleri!

UKOME nedir? UKOME ne demek? UKOME görevleri!

İBB'nin bugün düzenlediği İstanbul'da 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Bu gelişmenin hemen ardından "UKOME nedir? UKOME ne anlama geliyor?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte UKOME ile ilgili merak edilenler...

25 Haziran 2020, Perşembe 20:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME toplantısında kabul edilmedi. UKOME bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesi kararını verdi. UKOME toplantısı sonrası basında yer alan haberlerin ardından UKOME ile ilgili meraklar arttı. Peki UKOME nedir? UKOME ne demektir? UKOME görev ve yetkileri nelerdir

UKOME, Ulaşım Koordinasyon Merkezi olarak bilinmektedir. Büyükşehirlerde ulaşım konularında bir komisyon olarak da nitelendirilebilecek olan UKOME, bazı kararların alınmasında önem arz etmektedir. Şehir içi ulaşım politikasını, ücretlerini, yeni hat oluşumunu karara bağlayan kurum UKOME'dir. UKOME'de 2020 Şubat ayında Büyükşehir Belediyesi’nin üye sayısı 11’de kalırken, kamu kurumlarının sayısı 9’dan 14’e çıkmıştı. İşte, UKOME görev ve yetkileri hakkında bazı bilgiler

UKOME, ulaşım konusunda alınan pek çok karar için yetkili mercidir. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

UKOME GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18 – (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu

amaçla;

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya

müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir.

UKOME TEMSİLCİLERİ KİMDİR?

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde yaptıkları değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle bu merkezlerde Milli Eğitim; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler; Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile TCDD Taşımacılık A.Ş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de yer alacak. Böylece UKOME’de Büyükşehir Belediyesinin 11 olan üye sayısı değişmezken, kamu kurumlarının üye sayısı 9’dan 14’e çıktı.

UKOME’nin büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gerekli karar ve tedbirleri alma, trafikle ilgili sorunları çözümlemek görevleri arasında. UKOME’nin görevlerinden biri de kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek.

Yönetmelik gereği UKOME toplantıları, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla yapılabiliyor. Kararlar da açık oylamayla, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınıyor. Yeni yapıda büyükşehir belediye başkanının önerdiği bir kararın alınması için devlet kurumlarından temsilcilerin de ‘evet’ demesi gerekecek.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehit Eren Bülbül’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu