Pratik Bilgiler Köy romanı akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Köy romanı akımı eserleri nelerdir?

Köy romanı akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Köy romanı akımı eserleri nelerdir?

Paylaş
Köy romanı akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Köy romanı akımı eserleri nelerdir?

Türk edebiyatında birçok farklı roman türünün olduğu bilinmektedir. Özellikle köy hayatını işleyen eser sayısı bir hayli fazladır. Tabi geçmişe baktığımız zaman köy romanı akımının ortaya çıkışını kolayca görebiliriz. Köy Romanı akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Köy Romanı akımı eserleri nelerdir sizler için ayrıntıları ile derledik.

Köy romanının adı üzerinde teması köy olarak bilinir. Ayrıca köyü temeline alan eser sayısının oldukça fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunun yanında köy romanı çok büyük bir kesimin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Haberin Devamı

İnsanların köy romanı okumayı sevdikleri görülmüştür. Fakat burada önemli bir detay bulunmaktadır. Köy romanı sadece köyde geçen romanları ifade etmez. Buna göre toplum için sanat anlayışı olan eserlerin köy romanı olarak da ifade edildiğini bilmek gerekir.

 

KÖY ROMANI AKIMI NEDİR, TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

Köy romanı, toplumcu gerçekçi olarak bilinen yazarlar tarafından kaleme alınmış ve köylere özel bir yaklaşım ile bakan akımdır. Bu akımın geçtiği yerler daha çok köyler olmuştur. Buna rağmen sadece köyde geçen romanları bu akıma sığdırmak yanlış olur. Yani köy romanı kavramını geniş sınırlar içerisinde değerlendirmek daha doğrudur.

Köy romanı akımına destek veren isimlerin genellikle köyden geldikleri bilinmektedir. Buna göre köy hayatı yaşamış kişiler daha iyi bir anlatıcı olmuşlardır. Sonuçta köyün içinden gelen ve oradaki yaşamı bilen kişiler okuyucunun ilgisini daha çabuk çekebilir.

Haberin Devamı

Özellikle eğitimini Köy Enstitüleri’nde almış olanların varlığı daha fazla olmuştur. Köyü bilen ve anlayan kişiler sayesinde akımın gelişmiş olduğu görülmektedir. Köy romanı akımı başlıca temsilcileri;

- Fakir Baykurt

- Kemal Tahir

- Tarık Buğra

- Mahmut Makal

- Necati Cumalı

Köy romanı akımı sayesinde insanların anlayışları değişmiştir. Özellikle köy yaşamında olanlara karşı sevgi ve saygı daha çok artmıştır.

KÖY ROMANI AKIMI ESERLERİ NELERDİR?

Edebiyat alanında o kadar çok akım var ki bazıları akla bile zor gelir. Köy romanı akımı da belki de çoğu kişinin bilmediği veya unuttuğu özelikte karşımızda çıkmaktadır. Ayrıca köy romanlarında genelde ezilen karakterlere odaklanılmıştır.

Eserleri veren kişiler için etkinin geçerli olmasına yoğunlaşıldığı dikkat çekmektedir. Zaten bazı eserlerin köy romanı akımını anlamaya yardımcı olacak bir yapısı olduğu görülmüştür. Köy romanı akımının eserleri;

Yaşar Kemal - Teneke

Fakir Baykurt - Yılanların Öcü

Kemal Tahir - Köyün Kamburu

Yaşar Kemal - İnce Memed

Talip Apaydın - Sarı Traktör

Köy romanı akımında politik görüşünde önemli olduğu bilinmektedir. Zaten bundan dolayı köy romanı akımını basit şekilde düşünmemek gerekir. Bununla birlikte köy romanı akımının temsilcileri için köylü ve işçi sınıf çok önemliydi.

Haberin Devamı

Özellikle bu köylü olan kişilerin yaşamış oldukları zorlukları anlatmak gerekmekteydi. Bu sayede akımın amacı ortaya çıkmıştır. Şehirli okuyucular yazılan eserlere bakarak köy hayatının zorluklarını kolayca anlamışlardır.