Pratik Bilgiler Sebk-İ Hindi Akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Sebk-İ Hindi Akımı eserleri nelerdir?

Sebk-İ Hindi Akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Sebk-İ Hindi Akımı eserleri nelerdir?

Paylaş
Sebk-İ Hindi Akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Sebk-İ Hindi Akımı eserleri nelerdir?

Sebk-i Hindi akımı Hint biçimi ya da Hint tarzı olan anlamlarına gelir. Özellikle divan edebiyatı üzerinde etkili olan Sebk-i Hindi akımı Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise akım Farsça şairler tarafından geliştirilmiştir. Sebk-i Hindi akımı nedir, temsilcileri kimlerdir ve akımın eserleri nelerdir sizler için ayrıntıları ile derledik.

Sebk-i Hindi akımı Divan edebiyatında kullanılmış bir akımdır. Süslü, somut ve soyut kavramların birleştirildiği bir akım olarak karşımıza çıkar.

Haberin Devamı

 

 

 SEBK-İ HİNDİ AKIMI NEDİR, TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

 

 Sebk-i Hindi akımı Hint üslubu ya da Hint tarzı anlamına gelmektedir. Türk edebiyatında nesir ve şiirde ortaya çıkmış olan bir akımdır. Akım İran'da doğmuştur ve Hintli şiirler tarafından Farsça diliyle geliştirilmiştir.

 

 En çok XVI ile XVIII yüzyılları arasında gelişen Sebk-i Hindi akımı Türk edebiyatında Divan edebiyatında gelişmeye başlamıştır. Sebk-i Hindi akımının eserlerinde uzun manzumlu anlatımlar vardır ve hayal oyunlarının anlaşılması çok güçtür. Süslü bir şiir dili gelişmiştir ve bilgece bir tutum ortaya çıkmıştır.

 

 Akımlar beraber atasözleri şiir ve nesirlerde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle klasik edebiyatta önemli bir yere sahip olan Sebk-i Hindi akımının en önemli temsilcileri Fehimi, Nefi, Naili, Şeyh Galip ve Safi olarak karşımıza çıkar.

Haberin Devamı

 

 

 SEBK-İ HİNDİ AKIMI ESERLERİ NELERDİR?

 

 Safi: Hayal-i mani rengin şahid-i tabum, Tekellüf ile söze sarfı iktidarım yok, Gül-i rengi hına rüyı sepeddür bag-ı tab'umdan, İder harf aferinan-ı cihan rengi hınadan hazz

 

 Naili: Elmas ise de kar ger olmaz bize merhem, Ol dağ-ı cununuz ki süveydada nihanız

 

 Nefi: Nüktede alem harif olmaz bana guya benim, Her ne söylersem cevab-ı len terani'dir sözüm

 

 Fehimi: Ukde-ı zünnar-ı dam-ı küfri zulfin seyr-i idun, Zahidanun paye beste murg-ı imanın görün

 

 Şeyh Galib: Pençe-i hurşid manaya olur tar-ı şu'a, Muylar kim şane-i dest-i teemmülden geçer, Aşina lafz-ı cunbiş mana-yı latif, Gülistan-ı ireme sebzei- bigane abes

 

 

 SEBK-İ HİNDİ AKIMI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 

 Sebk-i Hindi akımının şiirleri mübalağa sanatının en fazla kullanıldığı şiirlerdir. Bu şiirlerde genelde süslemeler kullanılır ve bu sayede ifade zenginliği oluşmuştur. Akımda somut ve soyut kavramların birleştirilmesi çok sık rastlanan bir durumdur. Bu sayede orijinal anlamlar ve süslü ifadelerle birlikte ortaya farklı ve zengin bir anlatım çıkar. Sebk-i Hindi akımının özellikleri şu şekildedir:

 

 Mübalağa sanatı şiirde önemli bir yere sahiptir.

 

 İnsanların hayal dünyasının önem kazanması şiirlerin daha zor anlaşılmasına sebep olmuştur.

Haberin Devamı

 

 Şiirlerde anlatım ikinci plana düşmüştür ve anlam güzelliği ön plana çıkmıştır.

 

 Şiirde sık sık tasavvufa yer verilmektedir.

 

 Şiirlerde şairler tarafından işlenen ana temalar insanların ve insan ruhunun çektiği acılar ile ızdıraplardır.

 

 Daha önce kullanılmamış olan tamlamaları ve mazmunlara yer verilmiştir.

 

 Süslü ve ağır bir dil ile yazılan şiirlerde zincirleme tamlamalar sık sık kullanılmıştır.