Sınavsız geçiş mümkün mü?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın geçen hafta bakanlık olarak ortaöğretimin pek çok farklı boyutuyla dönüştürülmesine ilişkin çalışmalarının hız kazandığına işaret eden açıklamalarını hepiniz okumuşsunuzdur.

Bakan Avcı özellikle bugün çocuğu 6 ve 7’inci sınıfta olan ailelerin ‘gelecek yıl sınav olacak mı?’ sorularına yanıt verdi. Peki, ortaöğretime sınavsız geçiş mümkün olabilir mi?
[[HAFTAYA]]

Kamuoyu bu konuda farklı görüşlere sahip. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), ortaöğretimdeki bu dönüşüme ilişkin görüşleri arasında ilköğretimden ortaöğretime geçişte “sınavsız”, ailelerin, çocukların ve okulların tercihlerini dikkate alan bir sistem mümkün olabileceğini söylüyor. ERG’ye göre meslek liselerine ve genel liselere geçişte, öğrencilerin belirli bir alandaki liseler arasından tercihte bulunması ve öğrencilerle okulların bu tercihlere göre eşleştirilmeleri sınavlara gerek duyulmadan yaşama geçirilebilir.

Hepinizin de iyi bildiği gibi Türkiye’de istihdam ve toplumsal yaşama aktif katılım için ortaöğretim düzeyinde elde edilecek bilgi, beceri ve yetkinliklere gereksinim arttığı için ortaöğretim kritik öneme sahip bir konuma sahiptir. ERG’nin bu konudaki görüşleri şöyle: Yapılacak dönüşüm doğrultusunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun genel liselerde eğitim görmesi hedeflenmeli.

Bu okulların hedefi, öğrencilerin kendilerini, ülkelerini ve dünyayı daha yakından tanıyabilmek üzere keşifler ve deneyler yapmalarına olanak sağlamak olmalıdır. Öğrencilerin aldıkları dersler ve izledikleri programların farklılaşmasına olanak tanınmalıdır. Okulların program ve ders çeşitliliği sağlayabilecek biçimde yönetişim ve finansman olanaklarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Öğrencilerine mesleki ve hayat boyu öğrenme becerileri kazandıran meslek liseleri korunmalı, diğer meslek liseleri genel liselere dönüştürülmelidir. Genel liselerde okuyan öğrencilerin meslek liselerinde ya da mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ders ya da program görmesinin önü açılmalı, kurumlar arasında eşgüdüm sağlanmalıdır.

Sınavla öğrenci kabul eden fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve tarihsel açıdan özellikli liseler, sayıları azaltılarak korunmalıdır. Bu okullar hem eğitim yönetişimi hem eğitim uygulamalarında ilerici ve yenilikçi uygulamaların geliştirildiği laboratuvarlar olarak değerlendirilmelidir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder