Eğitim - Kariyer 6. sınıf matematik konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 6. sınıf matematik konuları

6. sınıf matematik konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 6. sınıf matematik konuları

Paylaş
6. sınıf matematik konuları nelerdir? 1. ve 2. dönem 6. sınıf matematik konuları

Matematik dersi öğrencilerin birinci sınıftan itibaren almaya başladığı ve eğitim hayatları boyunca her sene karşılarına çıkacak bir ders olarak bilinmektedir. Özellikle liseye geçiş ve üniversiteye giriş sınavlarında matematik konularının son derece önemli olduğu söylenebilir. İşte, 6. sınıf matematik konuları hakkında merak edilen tüm detaylar.

Matematik ders konuları sınıf derecelerine göre değişiklik göstermektedir. 6. sınıf matematik konularının ise toplam olarak 16 tane olduğu söylenebilir. 1. dönem ve 2. dönem matematik müfredatı ise farklılık göstermektedir.

6. SINIF MATEMATİK KONULARI NELERDİR?

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sürekli aldıkları derslerden bir tanesi de matematik olarak bilinmektedir. Özellikle öğrencilerin girmeleri gereken LGS, KPSS, AYT ve TYT gibi sınavlarda matematik dersine ihtiyaç duyulmaktadır. Matematik konuları 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere farklılık göstermektedir. Matematik konuları;-

Haberin Devamı

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

Tam Sayılar

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Oran ve Orantı

Cebirsel İfadeler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Veri Analizi

Açılar

Alan Ölçme

ÇemberGeometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Sıvı Ölçme

6. sınıf matematik konuları olarak bilinmektedir. Matematik konuları hem 1. dönem hem de 2. dönem konularını kapsamaktadır. Aynı zamanda tüm konuların alt başlıkları bulunduğunu söylemekte mümkün olmaktadır.

1. ve 2. Dönem 6. Sınıf Matematik Konuları

6. sınıfa yeni başlayacak olan kişilerin matematik dersinde hangi konuları göreceğine dair bilgi edinmek istediği söylenebilir. 6. sınıf matematik konuları toplam olarak 6 üniteden oluşmaktadır.

1. ünitenin konuları; doğal sayılarla işlemler, çarpanlar ve katları, kümeler olarak ifade edilebilir.

Doğal sayılarla işlemler

Haberin Devamı

Üslü Sayılar

Doğal Sayılarla Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme ve Kurma

İşlem Önceliği

Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği

Çarpanlar ve katları

Çarpanlar ve Katlar

Ortak Bölenler ve Katlar

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

Kümeler

Kümelerde Kesişim ve BirleşimKümelerde Temel Kavramlar

2. ünitenin konuları ise tam sayılar ve kesirlerle işlemler olarak bilinmektedir.

Tam sayılar

Tam Sayılar

Mutlak Değer

Tam Sayıları Karşılaştırma

Kesirlerle işlemler

Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

Kesirleri Karşılaştırma

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

Kesirleri Sıralama ve Sayı Doğrusunda Gösterme

3. ünitenin konuları ise ondalık gösterim ve oran orantı olarak bilinmektedir.

Ondalık gösterim

Ondalık Gösterimlerle İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

Kesir ile Bölme Arasındaki İlişki

Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimler, Çözümleme ve Yuvarlama

Oran orantı olarak bilinmektedir.

2. dönem konuları ise; cebirsel ifadeler, veri toplama ve değerlendirme, veri analizi, açılar, alan ölçme, çember, geometrik cisimler ve hacim ölçme, sıvı ölçme olarak ifade edilebilir.

4. ünitenin konuları cebirsel ifadeler, veri toplama ve değerlendirme, veri analizi olarak ifade edilebilir.

Veri toplama ve değerlendirme

Araştırma Soruları, Tablolar ve Sütun Grafiği

Veri analizi

Verileri Karşılaştırma

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Haberin Devamı

5. ünitenin konuları açılar ve alan ölçme olarak bilinmektedir.

Açılar

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

Açı ve Eş Açılar

Alan Ölçme

Arazi Ölçü Birimleri

Üçgenin Alanı

Ölçü Birimleri

Paralel kenarın Alanı

6. ünite ise çember, geometrik cisimler ve hacim ölçme, sıvı ölçme olarak bilinmektedir.