Ekonomi Daha fazla kıdem tazminatı nasıl alınır?

Daha fazla kıdem tazminatı nasıl alınır?

Paylaş
Daha fazla kıdem tazminatı nasıl alınır?

​Kıdem tazminatı, en az bir yıl aynı işyerinde çalışan işçinin o işyerindeki yıpranmasının karşılığı olarak ödenir.

EN AZ 1 YIL KURALI


İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belirli bir süre çalışmış bir işçi, yıpranması gözönünde bulundurularak, geçmiş hizmetlerine karşılık olarak ödenen kıdem tazminatı bir haktır. İşçiler kıdem tazminatını yükseltebilirler.


BRÜT ÜCRETTEN ÖDENİR


İş sözleşmesi feshedilen (atılan) işçiye kıdem tazminatı brüt ücreti üzerinden ödenir. Tazminat aynı işverende geçirilen her bir yıl için bir aylık brüt ücrettir. Bir yıldan daha az süreler bir yıllık tazminata oranlanarak hesaplanır. Asgari ücret alan işçi bir yılın sonunda kıdem tazminatı alacak şekilde işinden ayrılırsa eline 2029 TL geçer. İşçinin ücret dışındaki ödemeleri de kıdem tazminatına eklenir.


YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI YÜKSEK KAZANÇLI OLUR


Emekli aylığını yükseltmenin yolu ortalama kazancın yüksek olmasıdır. Sigortalının prime esas kazançları ne kadar yüksekse emekli aylıkları da o kadar yüksek olur. İşveren prime esas kazancı gerçek ücret üzerinden bildirmezse emekli aylığı düşer. Ücretlerin asgari ücret kadarını bankadan, üzerini elden alan çalışanın da emekli aylığı düşük olur. Bu durumdakiler işvereni ALO 170’e şikayet edebilir.


BUNLAR PARAYI ARTIRIR


● Kıdem hesabında bazı ödemeler dikkate alınır, bazıları alınmaz. Ödemelerin devamlılık arz etmesi, arızi ödeme olmaması, kesinlik arz etmesi, işin gereği olarak, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekir. Bu nitelikteki ödemeler çıplak ücrete eklenerek kıdem tazminatına esas ücret olarak değerlendirilir. YarDımlar Da eklenİr

● Her yıl verilen Ramazan kolisi, düzenli ödenen primler, teşvik primleri, yılda veya ayda bir kez ödenen telifler. Yemek parası, yol parası, servis için verilen ücret, giyim yardımları, aile yardımları, yakacak yardımı, çocuk zammı, sağlık yardımı gibi ödemeler kıdem tazminatına esas kazanca eklenir. Fazla mesaİ eklenmez

● Düzenli olarak fazla mesai ücreti ödenen çalışanların kıdem tazminatı düşük olur. Yargıtay fazla mesailerin kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmeyeceği yönünde karar veriyor. Örneğin işveren maaşı 2000 TL olan çalışana 1700 TL’yi maaş, 300 TL’yi fazla mesai olarak öderse bu para kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilemez.

Haberin Devamı