Ekonomi Ruhsatsız tiny house ve bungalovlara ceza var

Ruhsatsız tiny house ve bungalovlara ceza var

Paylaş
Ruhsatsız tiny house ve bungalovlara ceza var

Son dönemde hem ev ve arsalardaki fiyat artışı hem de deprem korkusu vatandaşları tiny house, bungalov ve konteyner gibi seçeneklere yönlendirirken, bu yapıların kullanılmasıyla ilgili hukuki sorumluluklar da artıyor.

Ruhsatsız yapılan konteyner ve bungalovların arttığını belirten Kakıcı&Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, durumun adli ve para cezasıyla sonuçlandığını açıkladı. Şimşek, “Bu yapıların yere sabitlenip temel dökme şeklinde inşa edilmesi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesince suç teşkil ettiği gibi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca da yıkım ve idari para cezası ile cezalandırılıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

TARIM ARAZİLERİNDE YOĞUN

İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinin ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların yıkımını ve idari para cezası uygulanmasını düzenlediğini hatırlatan Şimşek, “Yapı tatil tutanağı düzenlenen binalar için yıkım kararı veriliyor veya idari para cezası uygulanıyor. Ama bu yaptırımların uygulanması için yapı tatil tutanağının düzenlenme tarihi esas alınıyor. Özellikle tarım arazilerinde görülen bu tür yapılaşmalar, imar kanunlarına aykırılık teşkil ediyor. Tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önlenmesi adına bu tür yapılaşmalara karşı sıkı denetimler yapılmalı” dedi.

SORUMLULUK BİLİNMELİ

Tiny house gibi yapıların yere sabitlenmemesi şartıyla suç oluşturmayabileceğini de belirten Şimşek, “Ama bunların tarım arazilerinde yaygınlaşması, kamu güvenliğini ve tarım alanlarının bütünlüğünü tehlikeye sokabilir. Bu alanda faaliyet gösterenlerin hukuki durumu daha iyi anlamaları ve yasal gerekliliklere uyum sağlamaları önemli. Bu bağlamda, bu yapı türlerinin idari ve cezai sorumluluklarının neler olduğu ve bu yapıların yasalara uygunluğunu artırmak için alınacak önlemlerin bilinmesi kolaylık sağlaması açısından gerekli” dedi.

Haberin Devamı

PROJE, MONTAJ, İZİN

Elvan Kakıcı Şimşek, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

* Tiny House, bungalov ve konteynerlerin ruhsatlandırma süreci genellikle şu adımları içerir: Proje hazırlığı, izin başvurusu, teknik değerlendirme, ruhsat verilmesi.
* Ruhsat ve izin gereksinimlerine uyulmaması durumunda, yapının inşasının durdurulması, ceza, yıkım ve kullanımın durdurulması gibi yaptırımlar uygulanabilir.
* Bu yapıların çevresel etkilerine de dikkat edilmeli. Çünkü doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, arazi erozyonu, su kirliliği ve çevre kirliliği gibi sorunlar oluşabilir.
* Tiny house, bungalov ve konteynerler, taşınabilir ve alternatif yapılar olduğu için, yapı malzemeleri, yapı teknikleri ve montaj süreçleri dikkatlice incelenmelidir.
* İnşaat ve kullanım aşamasında yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar ceza alabilir.