Ekonomi Taşıt kredisinde yeni düzenleme! BDDK duyurdu

Taşıt kredisinde yeni düzenleme! BDDK duyurdu

Paylaş
Taşıt kredisinde yeni düzenleme! BDDK duyurdu

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından araç almak isteyen vatandaşlar için önemli bir haber geldi. Araç kredilerinde değişikliğe gidildi.

Taşıt kredilerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre, taşıt kredilerine ilişkin sınırlar yeniden belirlendi.

Haberin Devamı

TAŞIT KREDİLERİNDE YENİ VADE SÜRELERİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte taşıt kredilerinin vade süreleri farklı aralıklara göre yeniden düzenlendi. Buna göre: 

Değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi.
1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda vade süresi 36 ay olarak güncellendi.
3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda vade süresi 24 ay olarak belirlendi.
4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda vade süresi ise 12 ay olarak düzenlendi.

KARARIN DETAYLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararda şöyle denildi:

“-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

Haberin Devamı

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

– Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay,

– Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup üç milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay,

– Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirasının üzerinde olup dört milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay,

– Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlenmesine,

Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına,

Haberin Devamı

– Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup üç milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,

– Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirasının üzerinde olup dört milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,

– Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,

– Nihai fatura değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir “