Google News

Kök hücre nakli nasıl yapılır?

Hem estetik, hem de tedavi amaçlı uygulanan kök hücre nakillerinde dikkat edilmesi gereken hususları Opr. Dr. Ahmet Özyazgan şöyle anlattı. Hasta kök hücre nakline öncelikle aç olarak gelmelidir, ardından kök hücre alımında oluşabilecek ağrıları aza indirgemek için yapılan sedasyon uygulamasıyla hastadan kök hücre alınır ve ayrıştırılarak problemli bölgeye nakledir.
03 Şubat 2020 , Pazartesi 11:08