Kira beyanında son gün

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şayet Maliye Bakanlığı tarafından uzatılmazsa, 2012’de elde edilen kira gelirlerinin bugün mesai saati sonuna kadar beyan edilmesi gerekiyor. Kira geliri beyanında özellikli durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Genelde millet olarak işlerimizi son güne bıraktığımızdan henüz kira beyanında bulunmayanların aşağıdaki hususlara dikkat etmesinde yarar var.

İşyeri kiralarındaki vergi kesintisi

İşyeri kirası ödemelerinde kiracı, ödediği kiranın yüzde 20’sini Gelir Vergisi olarak, mal sahibi adına keserek, takip eden ayın 23’üncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan eder ve aynı ayın 26’ncı günü öder. Kiradan kesilen yüzde 20 Gelir Vergisi’nden sonra, mal sahibine kiranın yüzde 80’i kalmaktadır. Kira geliri elde edenler 2012’de elde ettiği kira toplamı (konut kira gelirleri dahil), 25 bin lirayı aşması halinde, kira gelirinin tamamını (3 bin lira) istisna haddi içinde (kalan konut kiraları hariç) beyan edecek ve hesaplanan Gelir Vergisi’nden yıl içinde kesilen vergiyi mahsup edecekler.

[[HAFTAYA]]

Kiradan kesilen vergi ödenmezse mal sahibinden istenir mi?


İşyeri kirasından kiracının her ay keserek, mal sahibi adına vergi dairesine beyan ettiği ve ödediği Gelir Vergisi’ni vergi dairesine bildirmez veya bildirmesine rağmen ödemezse, ödenmeyen verginin mal sahibinden isteneceği gibi bir kanı var. Bu doğru değil. Çünkü Maliye Bakanlığı’nın bu yönde bir düzenlemesi yok. Mal sahibinin sorumlu tutulabilmesi için, Maliye Bakanlığı’nın müteselsil sorumlulukla ilgili usul ve esasları belirlemesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı’nca bu yönde bir belirleme yapılmadığından, işyerini kiraya veren kişinin, kiracının kira stopajını beyan etmemesinden ya da vergi dairesine yatırmamasından dolayı sorumluluğu bulunmuyor.

Kira beyan edip vergi iadesi alacak olanlar

2012’de elde edilen ve tutarı 25 bin lirayı aşan işyeri kira gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekiyor. Ancak bu, beyan eden herkesin vergi ödeyeceği anlamına da gelmiyor. 110 bin 240 liraya kadar, üstünden Gelir Vergisi stopajı yapılan işyeri kira geliri beyan edenler, vergi ödemeyeceği gibi tam tersi vergi iadesi alacaklar.

Vergi iadesi nasıl çıkıyor?

Vergi iadesine, yüzde 20 vergi stopajının işyeri kirasının brüt tutarı üstünden yapılmasına karşın, beyanda Gelir Vergisi’nin yüzde 25 götürü gider düşüldükten sonra, kiranın kalan safi tutarı üstünden hesaplanması ve yıl içinde kiradan kesilen stopaj Gelir Vergisi’nin tamamının beyan üstüne hesaplanan Gelir Vergisi’nden mahsup edilmesi yol açıyor. Beyan üstüne hesaplanan vergiyle kesinti yoluyla ödenen vergi, brüt tutarı 110 bin 240 lira olan işyeri kira gelirinde başa baş geliyor. 110 bin 240 lira işyeri kira geliri beyan edene, ne ödenecek vergi ne de iade edilecek vergi çıkıyor. Buna göre; 2012’de 25 bin liradan 110 bin 240 liraya kadar işyeri kira geliri beyan edenler vergi ödemeyecek ve kira gelirinin tutarına göre vergi iadesi alacak.

Dairesini kiraya verip kirada oturanın durumu

Sahip olduğu dairesini çeşitli nedenlerle kiraya verip, kendileri de başka bir dairede kirada oturanlara sıkça rastlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaygın olan bu durumda olanların çoğunluğu, aldığı kirayı oturduğu daireye kira olarak ödediğinden ‘Gelirim yok’ diye beyanda bulunmuyor ve cezalı duruma düşüyorlar. 2012’de dairesini kiraya verip kirada oturanlar, 3000 TL’yi aşan tutarda kira alıyorsa, kira gelirini beyan etmek zorunda. Ancak, beyanname vermesi vergi ödeyeceği anlamına da gelmiyor. Çünkü, beyanda gerçek gider usulünü seçip, ödediği kirayı kira gelirinden düşebiliyor. Kira gelirinden önce 3000 TL istisna kalandan da ödediği kirayı düştüğünde üstünden Gelir Vergisi hesaplanacak kira geliri kalmadığından, vergi ödemiyorlar ya da çok az vergi ödüyorlar.
Yurtdışında çalışan ve oturanların Türkiye’deki kira gelirleri


Yurtdışındaki Türklerin Türkiye’deki gayrimenkullerinden elde ettikleri kira gelirini beyan edip etmeyeceklerini ikili bir ayrıma göre açıklamakta yarar var.

İŞYERİ KİRA GELİRİ

Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 6 aydan fazla çalışma izni alarak yurtdışında yaşayan vatandaşlar ‘dar mükellef’ olarak vergilendiriliyor. Bu vatandaşlar, Türkiye’de elde ettikleri gelirlerinin tamamı stopaj suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira gelirlerinden ibaret olması halinde Gelir Vergisi ödemeyecekler.

ÖRNEK: Almanya’da çalışan Ahmet Bey İzmir’deki işyerinden 2012 içinde 900 bin TL kira geliri elde etmiş ve bu gelirden 180 bin TL Gelir Vergisi kesintisi yapılmıştır. Ahmet Bey, 180 bin TL Gelir Vergisi kesilen gayrisafi tutarı 900 bin TL olan işyeri kira geliri için beyanname vermeyecek, vergi ödemeyecek.

Konut kira geliri

Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının, 2012’de Türkiye’de elde ettiği ve tutarı 3000 TL’yi aşan konut kira gelirini beyan etmeleri gerekiyor. Beyanda kira gelirinden önce 3000 TL istisna düşülüyor. Kalandan mükellefin seçimine göre yüzde 25 götürü gider veya gerçek giderler düşüldükten sonra, kiranın kalan tutarı üstünden Gelir Vergisi hesaplanıyor.

Yazarlarımızdan

01 Mart 2021, Pazartesi 09:46
01 Mart 2021, Pazartesi 09:40
01 Mart 2021, Pazartesi 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder