İstikrarsızlığın istikrarı!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antik Çağ filozoflarından Herakleitos’un “Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” sözünü bilirsiniz. Herakleitos, ‘değişimin kalıcılığını’ tek cümleyle özetler...

***

Osmanlı’da Eğitim Bakanlığı 1857’de “Muarif-i Umumiye Nezareti” adıyla kuruldu. Muarif-i Umumiye Nezareti’nde, Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen 65 yıllık süreçte 52 nazır (bakan) görev yaptı. Ahmed Zühtü Paşa, en uzun süre görevde kalan nazır, tam 9 yıl görevde kaldı. Diğer nazırlar ya bir ya da en fazla 1.5 yıl görevde kaldı. Hatta bir yılda sekiz nazırın değiştiğini dahi görüyoruz. Neticede bu süreçte değişmeyen tek şey, istikrarsızlığın istikrarı oldu!

***

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Mayıs 1920’de kuruldu. O günden bugüne tam bir asır geçti. Bu süreçte 73 bakan görev yaptı. Cumhuriyet döneminde tek seferde en uzun süre görevde kalan bakan, Hasan Ali Yücel. Yücel, tam 8 yıl görevde kaldı. O’nu 6 yıl görevde kalan Hüseyin Çelik takip ediyor. Diğerleri ortalama ya bir ya da 1.5 yıl görevde kaldı. Neticede bu süreçte değişmeyen tek şey, istikrarsızlığın istikrarı oldu!

***

Türkiye’de üniversite sınavlarının tarihi 1974 yılına uzanıyor. Bu 46 yıllık süreç içinde üniversite sınavları sürekli değişikliğe uğradı. 46 yılda 7 kez üniversite sınavı değiştirildi. Ortalama 7 yılda bir merkezi üniversite sınavlarında değişikliğe gidildi. Yapılan onca değişime rağmen, açıkta kalan öğrenci sayısı hiçbir zaman azalmadı. Neticede bu süreçte değişmeyen tek şey, istikrarsızlığın istikrarı oldu!

***

Aralarında ilçe eğitim ve okul müdürlerinin bulunduğu 406 yöneticiye “Türk Milli Eğitim Sistemi’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Sonuçları bakanlığın Milli Eğitim Dergisi’nde açıklanan araştırmada, en büyük sorun olarak ‘sistemin sürekli değişmesi’ gösterildi. 67 katılımcının en büyük sorun olarak ifade ettiği sistem değişikliğini, öğretmene yeterli değerin verilmemesi (61), plansızlık (46), mevzuatın sık değişmesi (32), liyakata önem verilmemesi (29), müfredatın sık değişmesi (27) izledi. Neticede bu süreçte değişmeyen tek şey, istikrarsızlığın istikrarı oldu!

***

PISA-2018’de bütün ülkeler arasında fen alanında puanını en çok artıran ülke Türkiye. 2015-PISA sonuçlarına göre yükseliş var, fakat 2018 sonuçları yine de OECD ülkelerinin ortalamasının altında kaldı. OECD PISA Direktörü Andreas Schleicher, “Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar artık dünyada çok önemli değil” dedi. Neticede bu süreçte değişmeyen tek şey, istikrarsızlığın istikrarı oldu!

Sıradaki haber yükleniyor...
holder