Alacak el değiştirebilir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birtakım alacaklarım var, bunlar icra dairesinde takipte. Bazı borçlarım için de bunları alacaklılarıma devretmek istedim. İcra dairesine başvurduğumda, beni notere yönlendirdi. Noter ise bunun için harç alıyor ve ben bu masrafa girmek istemiyorum. Alacak devri, takip icradayken yapılamaz mı? A.A.

*****

Önce hangisinden başlayayım? Alacaklı biri alacağını bir başkasına devredebilir. Bunun için borçlunun izni aranmaz. Bu işlem hukukidir ve yasalarımızda hüküm bulunmaktadır. Yasalarımızdaki hükme göre de ‘notere gitmek’ diye bir mecburiyet yoktur. Borçlar Kanunu’nun 184’üncü maddesi şöyle: “Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.” Yani yasamız, şekil şartı olarak sadece yazılı yapılma şartını aramış. Okuyucum alacağını devralan kimse ile oturup, yazılı bir devir sözleşmesi yapacak.

*****

Peki icrada takipte olan alacak devredilemez mi? Bunu da engelleyen hiçbir hüküm yok. İcrada takipteki alacak da devredilebilir. Bunu yıllarca biz hukukçular, ‘temlik’ yani ‘bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi’ olarak isimlendirdik. Dolayısıyla icrada takipteki alacak da temlik edilebilir. Noterde yapılması isteğine bağlıdır, zira noterde yapılacak iş, imza tasdikidir.

Yani ileride taraflardan birinin imzasını inkar etmesini önler ama okuyucumun dediği gibi bu da bir masrafı gerektirir. İcra dosyasına bildirilen temlik olayı, icra müdürlüğü tarafından borçluya bildirilir. Bunun için tebliğ masrafı istenir ama noter masrafı ve harcı gereksizdir. İcra müdürlerinin hatalı işleri için bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak gerekir.

Yazarlarımızdan

23 Kasım 2020, Pazartesi 08:23
23 Kasım 2020, Pazartesi 08:17
Sıradaki haber yükleniyor...
holder