Tamer Heper Babanız da katılmalı
HABERİ PAYLAŞ

Babanız da katılmalı

Babamlar altı kardeş. Babalarından kalan gayrimenkul var. Beşi anlaşmış, müteahhide verecekler. Kendilerine göre de bir paylaşım tertiplemişler. Ancak babam razı değil. Babama rağmen bu işi müteahhit ile gerçekleştirebilirler mi? ● D. A.

Bir gayrimenkul, mirasçılarına iki şekilde kalır. Birincisi; doğrudan doğruya miras olarak intikal ettiğinde mirasçılar elbirliği ortaklığı şeklinde ortaktır. Bu halde hiçbiri “Benim miras payım var, bu payı müstakil olarak kullanırım” diyemez. Yani tek başlarına hiçbir işlem yapamazlar. İkincisi, bir şekilde payları belirlenebilir. Bu anlaşarak da olur dava yolu ile de olur. Bu halde de o mal üzerinde hisseleri belirlenir, bu ortaklığın adı da paylı mülkiyettir. Herkes kendi payından tasarruf eder ama onun da birtakım kısıtlamaları vardır.

TAM İŞTİRAK GEREKİR

Sizin bahsettiğiniz gayrimenkulde bu ortaklıklardan hangisi olursa olsun mülkiyetin tümüne müdahaleyi gerektirecek bir işlemde tüm maliklerin izni gerekir.

Bu işlem bir kiralama işlemi olması halinde ve ortaklığın paylı mülkiyet şeklinde olması halinde sayı ve hisse çoğunluğu yeterli olacakken, mülkiyeti ilgilendiren hususlarda tamamının muvaffakati gerekir. Hele ortaklık halen elbirliği mülkiyeti şeklinde ise bu halde kiralama dahil hiçbir işlem tam iştirak olmadan yapılamaz.

Babanız önce ortaklığın durumunu tespit etsin, sonra da yapılacak işleme göre tutumunu belirlesin. Gayrimenkule bir inşaat yapılacak ise bunun için önce belediyeden proje tasdiki gerekecektir ki belediye tasdik için tüm maliklerin imzasını arar. Dolayısı ile görünen o ki bu yere inşaat yapabilmeleri için babanızın da izni şarttır.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder