Bağış yapmak mümkün

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kardeşler arasında mahfuz hisse bulunmadığına göre dört kardeşten biri tapuya gidip gayrimenkulünü bağış yapabilir mi? Doktor raporu ve noter tasdiki istenmez mi?  M.A.

Okuyucumun sorusu ilginç değil mi? Sorunun yanıtını biliyor ama yine de soruyor. Yoksa kardeşler arasında mahfuz hisse olmadığını defalarca yazdım. Kardeşlerin mahfuz hissesi yok, bu nedenle miras bırakanın eşi, çocukları, anne ve babası mirasçılar arasında yok ise kardeş mirasçıdır ama kardeşin mahfuz hissesi yoktur. Böyle bir aile tablosunda kardeşlerden biri malvarlığını dilediğine bağışlayabilir, bu konuda vasiyetname yapabilir.

Ölümünü müteakip de kardeşler mirastan pay talep edemezler. Tapuya gidildiğinden söz etmişsiniz. Evet tapuya gidip bağış yapılabileceği gibi ölüme bağlı bir tasarrufla da yani vasiyetname ile de mal bağışı yapılabilir. Bir kişi mirasçı nasbedilebilir veya mirasçılardan birine vasiyet yapılabilir. Tapuda işlem yaparken noterle ilgili herhangi bir belge istenmez. Ancak bazı hallerde doktor raporu istendiğine tanık oluyoruz.

Kanunen akıl sağlığından şüphe olunan durumlarda doktor raporu istenilmesi gerekirken mesela noterler olur olmaz sebeplerle doktor raporunu adeta mecburi hale getirmişlerdir. Ben böyle değerli mallarla ilgili hukuki işlem yapıldığında sonradan çıkabilecek ihtilafları önleme bakımından doktor raporu alınmasını tavsiye ediyorum ama benimki tavsiye. Mecburi olduğu için mutlaka rapor alınır demiyorum.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder