Bazı sınırlamalar var

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 10 bin dönüm fındık bahçemiz var, hisseli. Bir bölümünü benzin istasyonu yaptım, gerisi fındık bahçesi olarak duruyor. Şimdi imar değişikliği istiyorum, belediye hissedarın iznini istiyor, o da vermiyor. Ben dava açıp petrol istasyonunun bulunduğu alanının müstakil tapusunu alabilir miyim?  S.K.

Bahsettiğiniz alan oldukça büyük bir alan, böyle bir alanın ortakları arasında bölüştürülmesi fiilen mümkün olur ancak fiilen mümkün olması demek hukuken de mümkün olması anlamına gelmez. Zira bir arsanın paylara ayrılması yeni parseller oluşturulması bazı hukuki kurallara bağlıdır. Bunlardan biri, ortaklar arasında paylaştırma yapıldığında her ortağa plan notlarında gösterilen minumum parsel alanını sağlayacak biçimde alan düşmelidir.

[[HAFTAYA]]

Şayet plan notlarında en düşük parsel alanı 500 metrekaredir deniliyor ise bölüşme halinde herkese en az 500 metrekarelik alan düşmelidir ki yeni parseller oluşturulabilsin. Bu alanlar sağlanamıyor ise ortaklığın giderilmesi yeni parseller oluşturulması sureti ile yapılmaz. Bu bir kural. İkinci bir kural var. Bir tarlanın hisselere bölünebilmesi için imar kanununun 18’inci maddesinin son fıkrasındaki hükmün gerçekleşmiş olması lazımdır. Buna göre; veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine göre şuyulandırılan kat mülkiyeti kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç, imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacı ile arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. işte bu fıkra da sizin için engel teşkil edebilir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder