Bilirkişi inceleyecek

AA

Bir kamu kurumunda çalışıyorken emekli oldum ama çalışmaya devam ettim. Şubat 2013’te dava açtım kaybettim, kararı Yargıtay onadı. Şimdi yeniden dava açtım, dosya bilirkişide sonuç ne olur? ● Ö.B.

Okuyucuma iki bölümde yanıt vermek durumundayım. Birincisi; köşemi takip edenler biliyor ki bir davanın sonucu hakkında akıl yürütmüyorum. Zira birkaç satırlık bilgi ile davanın sonucu hakkında fikir vermek yanlış. Dosyanın içindeki belgeler incelendikten sonra ancak bir fikir elde edilebilir ama bu dahi kesin değildir. Kararda hakimin görüşü de rol oynar. Üstelik yaşamda her olay bire bir aynı değildir. Her olayın özelliklerini incelemek ve değerlendirmek gerekir.

★ ★ ★ ★ ★

İkincisi; bir dava kaybedilebilir de, kazanılabilir de. Mahkeme bir karar verir, sonra yasal yollara başvurulabilir. Bu ya istinaf yolu ya da Yargıtay yoludur. Bunların kararı geldiğinde artık karar kesinleşir. Bu konuda yeniden bir dava açılmaz, açılırsa aynı karar tatbik edileceğinden redde mahkumdur. Bir kimse de başından reddolunacağını bildiği bir davayı açmaz. Bu durumda okuyucumun kaybettiği ve bu hususun Yargıtay denetiminden geçtiği bir davayı açması hiçbir yarar sağlamaz. Ancak bir başka hukuki gerekçe ile açılmış bir dava söz konusu olursa buna bakılır.

★ ★ ★ ★ ★

Örneğin kıdem tazminatı talebi ile açtığı dava reddolunmuştur ancak sonra süresi içinde izin ücreti talebi ile açılmış bir dava vardır, buna bakılır. Ama ikinci defa da kıdem tazminatı talepli dava yine redde mahkumdur. Yalnız okuyucumun açıklamasında bir husus dikkat çekici. Davaya bakan mahkeme dosyayı bilirkişiye tevdi etmiş, demek ki incelenmesi gereken bir husus var. Dolayısı ile ikinci dava, reddolunan birinci davadan farklı ve mahkeme incelemeye gerek görmüş. Bu durumda kuvvetle muhtemeldir ki talep farklıdır ve mahkemece incelenecektir. Peki ya sonuç? İşte bunun için bir şey söylemek mümkün değil.

Sıradaki haber yükleniyor...