Biri sınırlı yetkili biri tam yetkilidir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kat Mülkiyet Kanunu ve buna ilişkin olarak kat maliklerinin apartman aidat borçlarını ödememeleri neticesinde önce icra takibi, akabinde de dava açılması açısından sulh hukuk mahkemeleri ile icra hukuk mahkemeleri arasında ne fark var? Ödenmeyen aidat borçlarına hangi mahkemenin bakması gerekiyor? M.S.

*****

Okuyucum sorusunda haklı. Ancak hemen söyleyeyim ki sulh hukuk mahkemeleri de icra hukuk mahkemeleri de davalara bakmakta yetkili mahkemedir. Fakat icra hukuk mahkemeleri sınırlı yetkili mahkemeler olup, sulh hukuk mahkemeleri gibi geniş delil toplama ve bunlara göre karar verme yetkisine sahip değildir. Okuyucumun sorduğu konuda her iki mahkemede de dava açılabilir ve inceleme yapılabilir ama dediğim gibi icra hukuk mahkemelerinin inceleme yetkisi sınırlıdır.

*****

Şöyle ki: Bir kere icra hukuk mahkemesine başvuruda bulunabilmek için önce bir icra takibinin yapılmış olması şarttır. Aksi halde durduk yerde icra hukuk mahkemesine başvurulmaz. İcra hukuk mahkemesine başvuruda bulunmak için alacaklının elinde yasada (68’inci madde) sayılan belgelerden birinin olması gerekir. Okuyucumun sorusunun içinde apartman aidatı konusu var.

Buna göre, apartman kesinleşmiş işletme projeleri 68’inci maddede sayılan belgelerdendir ve icra hukuk mahkemelerinde bakılacak davalar arasına girer. Sonuçta, işletme projesine göre aidatını ödemeyen kat maliki aleyhine bu paranın tahsili için icra takibi yapılabilir, ancak borçlu da takibe yedi gün içinde itiraz edebilir. İşte bu itirazın kaldırılması talebi, icra hukuk mahkemesine yapılabilir. Başvuru süresi altı aydır. Bu mahkeme tanık dinlemez, başkaca delil toplamaz, sadece 68’inci maddede sayılan belgeleri yani olayımızdaki kesinleşmiş işletme projesine bakar. Bir de itirazı yapan, buna dair ödeme belgesi sunuyorsa bunu inceler ve bunlara göre karar verir. İnceleme yetkisi sınırlı olduğundan, davalar sulh hukuk mahkemesine göre daha kısa sürede sonuçlanır.

*****

Sulh hukuk mahkemesi ise kat mülkiyeti ile ilgili her türlü davaya bakar. Geniş araştırma yetkisi vardır. Konu ile ilgili her türlü delili toplar, buraya başvuru için önceden mutlaka bir icra takibine başvuru gerekmez. Geniş inceleme yetkisini takiben talebe veya talebin reddine karar verir. Şayet öncesinde bir icra takibi yapıldıysa ve takibe itiraz olunduysa, bu durumda sulh hukuk mahkemesindeki talep, itirazın iptali talebidir. Takibi müteakip bir yıl içinde dava açılmalıdır. Yapılan inceleme sonucu talebin kabulüne veya reddine dair karar verilebilir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder