Birlikte sorumlular

02 Eylül 2015, Çarşamba 05:00
AA

 Bir firmada taşeron olarak çalışmaktayım. Bizim yasal haklarımızdan kim sorumludur? İşyeri sahibi mi yoksa bizim bağlı olduğumuz firma mı? Duyduğuma göre yasal

[[HAFTAYA]]

haklarımızın direk olarak bize verilmesi gerekirken, bizim şirketin müdürü, asıl işverenden kendilerinin alacağını söylüyor, hangisi doğru? 

 V.A. Okuyucumun sorusu gündemi de meşgul eden bir hadise. Taşeronluk ülkemizde devamlı tartışılmakta ve işçi hakları açısından mahzurlu bulunmaktadır. Taşeronluk, yasal ifadesi ile işveren ve alt işveren tabirleri ile ifade edilmektedir. Yani bir firmanın imalat veya hizmet verdiği işyerinde bu işle bağlantılı olarak bir başka firma veya şahsın yazılı bir sözleşme ile sağladığı hizmettir.

Bunun tarifi muhtelif şekillerde yapılmıştır. İş Kanunu’nun 2’nci maddesindeki tarif oldukça uzun ve yoruma muhtaç olduğu için tariflerde değişiklik tabii karşılanmalıdır. Ancak netice itibarıyla taşeron işçinin hakettiği yasal ödemelerin sorumlusu hem asil işyeri maliki hem de alt işverendir. Dolayısı ile iki işveren müteselsil sorumludur. Ödemeler alt işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapılır.

Ödemeyi asıl işveren yaptı ise alt işverene rücu hakkı vardır. Bu konuda yasanın cümlesi şöyledir: “Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu kanundan (İş Kanunu), iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. "

Sıradaki haber yükleniyor...