Çocuk yoksa miras kime kalır?

AA

30 Ocak 2019 günkü yazınızın son kısmında diyorsunuz ki, miras eşe ve müşterek çocuklara kalır. Ya müşterek çocukları yoksa, ikisi de arka arkaya vefat ettilerse o zaman miras denen mal mülk kime kalıyor? İkinci sorum da, ben içinde yaşadığım evi ölene kadar kullanayım benden sonra şu kişiye kalsın denilen olayda bu iş nasıl yapılıyor nereye başvuruyosun? ● H.Y.

Okuyucumun köşemi takip ettiği anlaşılıyor ancak sorusunun yanıtı daha önceki olaylarda bulunmaktaydı, ancak ben şimdi sorusu üzerine önceki yazılarımdaki yanıtlarla 30 Ocak 2019 tarihli yazımdaki olayın sonucu birleştireyim, konu netlik kazansın.

Bir kimse öldüğünde mirası hayattaki yakınlarına kalır. 30 Ocak’taki olayda müşterek çocuğun varlığından söz edildiği için miras çocuğa da kalmıştır. Çocuk olmayabilirdi, başka akrabalar olabilirdi, bu halde durum ne olacaktı?

Bunun net yanıtı yok çünkü aile tabloları muhtelif olabilir, her olayda muhtelif paylaşım durumu söz konusu olabilir. Ancak bizler yasal mirasçıları üç kategoriye ayırıyoruz. Şöyle:

Bir kimse öldüğünde mirasçıları üç kademede incelenir. Birinci derece mirasçıları: Alt soydur. Evlatlar ve onların çocukları İkinci derece mirasçılar: Anne-baba ve kardeşlerdir. Üçüncü derece mirasçılar: Büyük annebüyük babalar ve amca, hala, dayı ve teyzelerdir.

Birinci derecede mirasçı varsa ikinci derecedekilere miras kalmaz.

Birinci derecede mirasçı yoksa miras ikinci derecedekilere kalır üçüncü derecedekilere miras kalmaz. Üçüncü derecedekilerin miras alabilmesi için birinci ve ikinci derecede mirasçı olmaması lazımdır.

Eş ise dereceye girmez, sağ kalan eş tüm derecedeki mirasçılarla birlikte mirasçıdır ancak payı değişir. Okuyucumun sorduğu olayda çocukların bulunmaması halinde miras, şayet var ise ikinci derecedeki mirasçılara kalacaktı, onlar da yok ise üçüncü derecedeki mirasçılara kalacaktı. Bir kimsenin hiç mirasçısı yok ise malvarlığı devlete kalır.

Peki “yaşadığım evi ölene kadar kullanayım benden sonra şu kişiye kalsın” denilen olayda bu iş nasıl yapılıyor nereye başvuruyorsun sorusunun yanıtı ise şöyle. Böyle bir fikri olan, gayrımenkulün bağlı olduğu tapu müdürlüğüne başvuruyor. O gayrımenkulün intifa hakkını muhafaza ile kuru mülkiyetini dilediği kişiye devrediyor. Bu durumda o gayrımenkulü ölene kadar kullanma hakkını muhafaza ediyor, ölümü ile de gayrımenkulün mülkiyetinin kuru mülkiyet sahibine geçmesine rıza göstermiş oluyor. İşlem böyle yapılıyor.

Sıradaki haber yükleniyor...