Tamer Heper Çok yaygın bir problem
HABERİ PAYLAŞ

Çok yaygın bir problem

Müteahhide arsa verdik bina yaptı ama iskanını almıyor. Bunun için ne yapabiliriz? Binada oturuyoruz, bize ait olan bir dükkanı da müteahhit kiraya veriyor, kiraları alıyor, beyannamesini bile vermiyor. Bu parayı ondan alabilir miyiz? T.Y.

Bu problem ne kadar yaygındır, tahmin bile edemezsiniz. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iki taraflı bir karma sözleşmedir. Dolayısı ile iki taraf da birbirine karşı borcunu ödemek mecburiyetindedir. Bunun için siz arsanızı müteahhide teslim etmişsiniz, şimdi inşaatın süresinde bitirilmesini istemek hakkınız. Bir inşaat hukuken içine girip oturmakla bitmez, bu fiili teslimdir. İnşaatın bitmesi demek iskan izninin alınması demektir.

[[HAFTAYA]]

Sizin binanıza iskan izni alınmadığına göre inşaatınız henüz bitmemiş yani müteahhit size karşı görevini yapmamış. Şimdi müteahhitten bu eksikliği gidermesini isteyebilirsiniz. Gidermediği takdirde binanın iskanının alınması için gereken girişimde siz bulunup masrafını kendisinden tahsil edebilirsiniz. Ancak iskan alınmayışı akla büyük çapta şu hususu getiriyor: Binada projeye aykırılık var ki iskan izni alınamıyor. Bu halde müteahhitle olan sözleşmenizin feshini talep edebilirsiniz. Veya binayı projeye uygun hale siz getirip yaptığınız masrafı ve varsa diğer zararlarınızı talep edebilirsiniz. Dükkanın durumuna gelince. Dükkan sizin ancak müteahhit kiraya veriyor ise sebepsiz zenginleşiyordur ki bu sebepsiz zenginleştiği meblağı yani aldığı kira bedellerini kendisinden talep edebilirsiniz. Kiracı açısından durum biraz farklı. Bir yerin kiraya verilmesi için malik olunması şart değil. Dolayısı ile uzun zamandır içeride bulunan kiracının kiracılığının tartışılacak tarafı kalmamış. Bu kimse kiracı. Sizin meseleniz müteahhitle. Beyannameye gelince. Beyanname malik tarafından veya var ise intifa hakkı sahibi tarafından verilir. Dolayısı ile beyanname vermek sizin göreviniz, biran evvel verin.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder