Tamer Heper Denetçi nasıl seçilir?
HABERİ PAYLAŞ

Denetçi nasıl seçilir?

Sitelerde denetçi seçimi için şartlar nedir ? S.A.

Okuyucum sorularına net yanıt aldığı için memnuniyetini belirtmiş. Kat Mülkiyeti Kanunu 41. maddede bu konuda deniliyor ki: “Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir. Bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir.” Demek ki ister bir site, ister bir bina olsun, şayet kat mülkiyeti tesis olunmuş ise yönetici seçimi yapıldığı gibi denetçi seçimi de yapılacak ve yönetici dışarıdan biri olabileceği halde denetçi kat malikleri arasından olacaktır. Kat malikleri toplantısında sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilecektir. 

Haberin Devamı

Şimdi düzeltilmesi gerekenden söz edip eleştirimi yapayım. Yönetici de denetçi de bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Bu nisap katılanların sayı ve arsa payı çoğunluğu değildir, tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğudur. Ama şimdiye kadar hiçbir toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğunun sağlandığına tanık olmadım. Bu yüzden kat malikleri toplantısı hep ikinci toplantıya kalır ve katılanlarla yapılır. Bu toplantıda da hiçbir zaman yönetici ve denetçi, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmez. Bu halde de tüm seçimler iptal riski taşır. İşte bu şartın değiştirilmesi lazım. Olsa olsa katılanların sayı ve arsa payı çoğunluğu olabilir veya arsa payını bırakalım, katılanların çoğunluğu ile seçilmesi birçok ihtilafı önler. Bu değişiklik de bence şarttır.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder