Tamer HeperEv toruna kalır mı?
HABERİ PAYLAŞ

Ev toruna kalır mı?

Sahibi olduğum evimi ölümüm halinde şu an yedi yaşında olan torunuma 25 yaşına kadar satmamak kaydı ile miras bırakmak istiyorum. Vasiyetname mi yazmalıyım veya kendi el yazım ile yazdığım vasiyetimi kime onaylatmalıyım? Daha önemlisi bu tür bir işlem için takip etmem gereken yol konusunda bilgilendirir misiniz? R.K.

***

Okuyucumun yapmak istediği, torununa belli bir malı (evi) miras olarak bırakmak. Bunun için ‘yol nedir?’ diye soruyor, önce yolunu söyleyeceğim ama arkasından anlatacaklarım olacak. Okuyucum torununa bir ev bırakmak istiyorsa bir vasiyetname yapabilir.

Vasiyetname noterde resmi şekilde yapılabilir. Bu halde noter iki tanık huzurunda vasiyetnameyi hazırlar. Bu vasiyetnamenin içeriğini iki tanık bilmez yani onlara açıklanmaz. Noter sadece okuyucumun vasiyetnameyi okuduğunu, içeriğinin isteğine uygun olduğunu beyan ettiğine tanıklık yapar.

Bu vasiyetnamenin varlığı noter tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilir. Bir gün okuyucumun vefatında nüfus müdürlüğü ölüm kaydını düşerken vasiyetnamenin varlığını adli mercilere bildirir ve bu şekilde vasiyetname aleniyet kazanır. İşte bu yüzden vasiyetnamenin noterde yapılmasını öneriyoruz.

***

Okuyucum kendi el yazısı ile vasiyetname yapıp yapamayacağını soruyor. Bu da olur. El yazısı ile de vasiyetname yapılır, bir zarfa koyulur ve saklanmak üzere notere tevdi olunur. Bu da geçerlidir. Hatta el yazısı ile hazırlanan bu vasiyetnamenin notere tevdii de şart değildir.

Evde uygun yerlerde saklanır, vefat halinde ele geçtiğinde ilgili yerlere teslim edilir ve yine sonuç verir. Ama el yazısı ile vasiyetnamelerde uyulması gereken şekiller vardır. Bunlardan birinin eksik olması halinde o vasiyetname geçersiz olur. İşte bunun için noterde resmi vasiyetname yapılmasını öneriyoruz.

***

Peki şekil dışında başka bir problem yaşanır mı? Evet yaşanır. Okuyucum torundan söz ediyor. Demek ki evladı da var. İşte vefatında hayatta eşi ve evlatları varsa bunların saklı payları olacak. Dolayısı ile bunları bertaraf edemeyecek. Bu halde de toruna evin tamamı kalamayacak. Kendisine başka ne türlü problemlerin olup olamayacağını net olarak söyleyemiyorum, zira aile tablosunu bilmiyorum. Bu işi bir meslektaşımın yardımını alarak yapmasını öneririm.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder