Tamer Heper İcra takibi yapılabilir
HABERİ PAYLAŞ

İcra takibi yapılabilir

60’lı yaşlardayım. 70’li yaş civarında kendisini kıramayacağım bir dostum var. Benden sık sık borç ister, ben de veririm. Verdiğim meblağ bayağı birikti. Bir gün kendisine “Aldıklarının listesini yap, altını imzala da elimde olsun” dedim. Yaptı, aldığını ifade ederek altını imzaladı. Şimdi kendisinin evi var, çalışan oğlu vs. var. Elimdeki belge ile kendisini icraya verebilir miyim? İ.K.

Okuyucumun anlattığı durumda olan biri, bir başkasını icraya verebilir mi? Evet verebilir, çünkü icra takipleri birkaç çeşit, mesela bonoların takibi var, mesela mahkeme kararlarının takibi var, bir de adi takip dediğimiz (ilamsız takip), herhangi bir belge sunulmadan yapılan takip var. Bu demek ki herhangi bir belge sunulmadan da takip yapılabiliyor. Bu takip yapılırken takip talebinde borcun nedeni hanesine sebebi yazılıyor ve takip başlatılıyor. Borçlunun eline ödeme emri geçtikten sonra yedi gün içinde itiraz etmezse takip kesinleşiyor. Şayet itiraz ederse dava açılıyor ve alacaklı olduğu iddia edenin elindeki belgeler bu davada değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

* * * * *

Bunu anlatmamın nedeni, okuyucum konumunda olan ve alacaklı olan birinin takip yapması için birşeylerin gerçekleşmesini beklemesine gerek yok. Birşeylerin gerçekleşmesini bekleyecek olan elindeki çek veya bonoya göre takip yapacak olanlar veya mahkeme kararına dayanarak takip yapacak olanlar. Adi takipte böyle bir bekleme süresi yok. Hatta biraz daha ileri gideyim, elinde hiçbir belge olmayan biri bile adi takip yapabilir. Sonra yedi gün bekler, yedi gün içinde itiraz gelmezse takip kesinleşir ve alacağını tahsil işlemini başlatır. Tatbikatta vatandaştan para sızdırmak amacına yönelik olarak bile bu işin yapıldığına tanık olmuşuzdur. Sade vatandaş böyle birini tanımadığını, böyle bir borcu olmadığını kabul ederek yedi gün içinde itirazını yapmaz ve bu nedenle takip kesinleşir. Buna da dikkat çekmiş olayım.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder