Tamer Heper İki soru iki yanıt
HABERİ PAYLAŞ

İki soru iki yanıt

Bir sitede yöneticiyim. Kararlara göre aidat ödemiyorum. Acaba site çalışanlarının kıdem tazminatından da muaf mıyım? N.C.

Muacceliyet şartı hangi tarihten itibaren geçersiz kabul edildi? M.A.

İlk okuyucumun sorusu, diğer okuyucularımın bir kesimini de ilgilendiriyor. Okuyucumun muafiyeti mevcut durumda mutad giderleri kapsıyor. Yani bu çalışanların maaşları, genel elektrik, genel su, aylık genel bakım vs. bunun dışındaki olağanüstü giderleri kapsamıyor. Çalışanların kıdem tazminatı ise olağan giderler dışında kabul ediliyor. Yani yönetici muafiyeti dışında, dolayısıyla yönetici kıdem tazminatı ödemelerinden muaf değil.

Haberin Devamı

* * *

İkinci soru konusu da geniş kesim kiracıları ilgilendiriyor, zira kira sözleşmelerine şöyle bir madde koyuluyor. “Kira bedellerinden biri zamanında ödenmez ise dönem sonuna kadarki tüm kira bedelleri muaccel olur.” Yani dönem sonuna kadarki kira bedelleri talep edilebilir hale gelir. Ancak 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu şöyle:

* * *

“Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.” Görüldüğü gibi 2012 yılından itibaren muacceliyet şartı geçersizdir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder