İlişki baştan sakat

AA

Temmuz başında başlamak kaydıyla 10 Haziran’da kira sözleşmesi yaptım. Sözleşmedeki gecikmenin nedeni, mutfak kötü durumdaydı bunun yapılması gerekiyordu. Dairede başka eksiklikler ve onarımı gereken hususlar vardı bunların onarılması geriyordu. Zamanı geldiğinde dairede hiçbir şeyin yapılmadığını gördüm. Kiralayanla buluştuk, bana karşı anlayışsız davrandı, istersen sözleşmeyi feshederim bir yıllık da kirayı alırım dedi. Buna hakkı var mı? Ne önerirsiniz? S.A.

Bizim hukukumuzda her şeyden önce iyi niyet gelir. İyi niyetli olmayan biri korunmaz. Sonra kira ilişkisinde bir kural vardır; kiralanan, kiracıya kullanıma elverişli biçimde teslim edilmeli ve bu şekilde muhafazası sağlanmalıdır. Dolayısı ile anlattığınız durum, dairenin size kullanmaya elverişli biçimde teslim edilmeyeceği yönünde.

[[HAFTAYA]]
 

Bu halde de kiracıya sözleşmeyi fesih hakkı tanınır. Bu durumda da kiralayan öyle bir yıllık kira falan da alamaz. Hatta daha ileri gideyim. Ortada haklı neden olmadan yapılan fesihlerde dahi bir yıllık kira bedelinin ödenmesine karar verilmiyor. Kiralananın aynı şartlarla ne sürede yeniden kiralanacağına bakılıyor. Ancak bu sürenin kira bedelinin ödenmesine karar veriliyor. Oysa sizin olayınızda sebepsiz fesih yok. Bu nedenle sözleşmenin feshi nedeni ile tazminat ödeyeceğinizi sanmıyorum. Ancak bir başka şey de yapılabilir. Şayet onarım büyük masrafı gerektirmiyor ise bunun kiradan karşılanacağını kiralayana bildirdikten sonra onarımın yapılması ve fatura bedelinin kiradan mahsup edilmesi mümkün. Ancak daha eve ilk adım atıldığında kiralayan ile ihtilafa düşülen durumlarda bu evde pek gönül huzuru ile oturulmayacağı da bir gerçek. Şayet tuttuğunuz ev bulunmaz Hint kumaşı değil ise rahat ve huzur içinde oturacağınız bir başka yer bakmakta yarar var.

Sıradaki haber yükleniyor...